Direct naar de content
icon search white
Bijhouden van persoonslijsten

iBijhouding - portfolio en leverdata

Met iBijhouding hebben BRP-experts én burgerzakenmedewerkers een krachtige tool in handen waarmee ze op een efficiënte manier persoonslijsten actualiseren en corrigeren. Binnen iBijhouding actualiseer en controleer je de persoonslijst op een overzichtelijke en gecontroleerde manier.

iBijhouding is beschikbaar sinds begin 2020

In het voorjaar van 2019 zijn de kwartiermakers voor het eerst bij elkaar gekomen en zij doorlopen samen een intensief traject voor de ontwikkeling van iBijhouding. Sinds iBurgerzaken release 3.4 (april 2020) gebruiken een aantal pilotgemeenten iBijhouding. Vandaag de dag is iBijhouding inclusief koppeling met de Bestandscontrolemodule (BCM) van RvIG voor alle gemeenten beschikbaar. 

Voorbeelden van processen binnen iBijhouding:

  • Actualiseren persoonslijst voor mutatie gezag
  • Actualiseren persoonslijst voor mutatie persoon (categorie 1)
  • Actualiseren persoonslijst voor mutatie reisdocument
  • Bijhouden persoonslijst
  • Bijhouding verwijsgegevens 
  • Registratie huwelijk/partnerschap
  • Registratie overlijden

Doorontwikkeling in 2024

Het is bekend welke aanpassingen nog wenselijk zijn binnen iBijhouding. Meer specifieke informatie hierover vind je op deze pagina in TOPdesk. Houd daarnaast de releasenotes van iBurgerzaken in de gaten voor de verdere ontwikkeling van iBijhouding. Zo mag je in iBurgerzaken release 5.1 (juli 2024) deze 3 nieuwe processen verwachten:

  • Registratie beëindiging huwelijk/partnerschap
  • Afvoeren persoonslijst
  • Doorvoeren van een A-nummerwijziging van de hoofdbetrokkene
Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Productmanager
Engelbert Wijnhoven