Direct naar de content
icon search white
Bijhouden van persoonslijsten

iBijhouding - portfolio en leverdata

Welke functionaliteit mag je verwachten en wanneer is deze app leverbaar?

Pilot bij kwartiermaker gemeenten loopt

In het voorjaar van 2019 zijn de kwartiermakers voor het eerst bij elkaar gekomen. De MVP (Minimum Viable Product) van iBijhouding is opgeleverd in release 3.4. Met deze release is een aantal kwartiermaker gemeenten de pilot gestart. De bevindingen uit de pilot verwerken we in de komende releases.

In het najaar van 2020 landelijk beschikbaar

In het najaar van 2020 komt iBijhouding beschikbaar voor de andere gemeenten. De uitrol van iBijhouding zal gefaseerd plaatsvinden en onder begeleiding plaatsvinden. Gemeenten moeten rekening houden met een stukje inrichting voor de koppeling met de BCM, voordat iBijhouding bruikbaar is.

Let op bij het gebruik van iBijhouding

De mutaties die worden gedaan met iBijhouding zijn niet opgenomen in de koppeling Cipers - SPSS (Statistiek), waardoor SPSS niet juiste meer toont. Als alternatief zijn een aantal statistiek overzichten opgenomen in iNzicht Burgerzaken waarin de stromen en standen in de BRP zichtbaar zijn. Voor meer informatie neem contact op met je accountmanager.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Manager Grote Gemeenten
Engelbert Wijnhoven