Direct naar de content
icon search white
Bijhouden van persoonslijsten

iBijhouding - het product

Nieuwsgierig naar de app iBijhouding? Hier lees je meer...

Aanpassen en controleren van de persoonslijst

Het actualiseren en corrigeren van persoonslijsten is tot nu toe alleen nog uit te voeren met Cipers. Met iBijhouding hebben we, samen met kwartiermakers, een volwaardige vervanger voor deze functionaliteit ontwikkeld in iBurgerzaken.

iBijhouding is anders van opzet waardoor je meer overzicht hebt, je eenvoudiger wijzigingen kunt aanbrengen en je de kwaliteit vooraf kunt laten controleren:

  • Overzicht: tijdens het bijhouden van een proces is de gehele persoonslijst zichtbaar. In een categorie stapeltje zijn alle actuele – en (onjuiste) historische categorieën naast elkaar geplaatst. De actuele categorie eerst en naar rechts toe de historische categorieën teruglopend in de tijd.
  • Gemak: je kan alle wijzigingen op de persoonslijst aanbrengen voordat je deze bijwerkt in de BRP. Je kunt dus de persoonslijst al inzien, voordat deze is bijgewerkt in de BRP. 
  • Kwaliteit: de persoonslijst kan je laten controleren door de BestandsControleModule (BCM) van de RvIG. De BCM bevat meer dan 1800 controles. Zijn er fouten geconstateerd, dan heb je nog de mogelijkheid om de persoonslijst te verbeteren voordat je de BRP bijwerkt. Zo voorkom je fouten op de persoonslijst. De controle door de BCM kan je laten uitvoeren zo vaak als nodig is.
  • Compleet: naast dat je de gehele persoonslijst in één zaak kunt wijzigen, heb je ook de mogelijkheid om de brondocumenten voor deze zaak toe te voegen aan het dossier.
  • Automatisch: bij het openen van een nieuwe zaak voor het bijhouden van de persoonslijst, voegt iBijhouding automatisch een afdruk van de PL toe aan het dossier. De aangepaste persoonslijst kan je ook afdrukken, zodat je de oude – en nieuwe situatie goed met elkaar kunt vergelijken.
Schermvoorbeeld iBijhouding.png

Schermvoorbeeld iBijhouding: Voorbeeld BCM controle en Categorie Verblijfplaats opengeklapt.

Doorontwikkeling van iBijhouding

De bovenstaande functionaliteit is al aanwezig in iBijhouding. Wat nog op de roadmap 2021 staat voor iBijhouding is het automatisch bijwerken van de gerelateerden (voor zover dat mogelijk is).

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Manager Grote Gemeenten
Engelbert Wijnhoven