Direct naar de content
icon search white
Verkiezingen

iVerkiezing - toegevoegde waarde

Bij het proces van een verkiezing tot de dag van de verkiezing zelf komen veel dingen kijken. Denk hierbij aan het selecteren van de kiesgerechtigden, het indelen van de stemdistricten, het aanmaken van het kiesbestand en het muteren van de stempassen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij ervoor moeten zorgen dat alles op de verkiezingsdag vlekkeloos verloopt.

Toegevoegde waarde

iVerkiezing ondersteunt de medewerkers bij het proces rondom een verkiezing. Dankzij iVerkiezing verloopt dit proces veel efficiënter. Bovendien wordt het gemakkelijker en daardoor leuker voor de ambtenaar. Hierdoor bespaart de gemeente tijd en kosten. Bovendien levert zij optimale service voor de burger.

Minder handmatig werk en controles

  • De selectie leveren we voortaan uit in iBurgerzaken;
  • Geen mutaties op pandniveau dankzij stemdistrictindeling;
  • Sterktelijst eenmalig aanmaken dankzij stemdistrictindeling met sterktelijst;
  • Automatisch muteren van de overleden personen;
  • Automatisch muteren van de vestiging van personen;
  • Niet meer overkloppen van e-formulieren in DKR, alle binnengekomen formulieren van de burger staan rechtstreeks in iBurgerzaken en helpt de ambtenaar door een controle of de burger kiesgerechtigd is. Zo hoeft de ambtenaar alleen nog de stempas te verwerken en uit te printen.

De burger krijgt optimale dienstverlening

Dit komt doordat de burger:

  • online direct alle informatie te zien krijgt over de betreffende dienstverlening;
  • online direct kan zien welke stemlokalen er zijn en waar deze liggen;
  • online een vervagende stempas, kiezerspas of volmacht aanvragen;
  • direct te zien krijgt of ze stemgerechtigd zijn in de gemeente.

Kostenbesparend

Hieronder een voorbeeld hoeveel kosten het gebruik van iVerkiezing bespaart:

iVerkiezing-besparing.png
Deel via:

‘Samen met klanten verantwoordelijk voor nieuwe innovaties!’

Dylan Kusters, Innovatie Manager
Dylan Kusters

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7830