Direct naar de content
icon search white
Koppelingen iBurgerzaken

Zaaksystemen

Diverse koppelingen van en naar iBurgerzaken zorgen voor efficiënte communicatie tussen verschillende oplossingen van derden. Dit draagt bij aan de tevredenheid van alle gebruikers en zorgt dat gemeenten efficiënter werken en besparen op de uitvoeringskosten.

Eén klantbeeld

Zaakgericht werken helpt gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. De voordelen van zaakgericht werken voor de gemeente zijn voor een groot deel ook de voordelen van digitaal werken. Denk aan: automatische termijnbewaking, parallel werken in hetzelfde dossier en het geautomatiseerd toekennen van metadata.

Zaakgericht werken wordt een de meeste gevallen ondersteund met een zaaksysteem zodat zaakgericht werken op een digitale manier kan plaatsvinden. Echter, er zijn ook andere systemen die zaakgericht (of zaaksgewijs) werken mogelijk maken.

iBurgerzaken koppelt met bijna alle zaaksystemen

Om zaakgericht werken goed in te richten, is het van belang om verder te kijken dan een zaaksysteem en ook taakspecifieke applicaties mee te nemen in die inrichting. Zoals bijvoorbeeld iBurgerzaken: zij geeft de zaakinformatie, de zaakstatus en ook de zaakdossiers van de burgerzakenaanvraag geautomatiseerd door aan het zaaksysteem. Daardoor zijn de juiste gegevens direct beschikbaar voor anderen, zoals MijnOverheid.nl, het Klant Contact Centrum van de gemeente en de medewerkers Burgerzaken. Idealiter werkt deze koppeling op basis van standaarden.

Gerealiseerde koppelingen met documentmanagementsystemen en zaaksystemen:

Daarnaast staan de volgende koppelingen op de roadmap voor 2019 of 2020:

  • Excellence ZaakSysteem
  • Join (Decos)
  • Mozard
  • Zaaksysteem.nl
Deel via:

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7442