Direct naar de content
icon search white
iFinanciën

Overheidsvordering

Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid in Nederland om door de overheid direct geld te vorderen van een bankrekening via een Overheidsvordering. Banken dienen op grond van de Invorderingswet medewerking te verlenen aan de Overheidsvordering.

Deze regeling kan door verschillende overheden worden gebruikt om vorderingen (zoals belastingschulden) te innen, wanneer de belastingschuldige ondanks eerdere invorderingsinspanningen (aanmaningen, dwangbevelen) nalaat om de schuld te betalen.

Om de Overheidsvordering te ondersteunen, is voor Civision Innen/Middelen een apart betaalformaat gecreëerd, gebaseerd op het bekende SEPA Direct Debit formaat (pain.008.001.02). Om een overheidsvordering uit te kunnen voeren is er aanvullende inrichting benodigd.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Deel via:

‘Ik vind het belangrijk dat je ons als klant weet te vinden. Voor een goed gesprek, het uitwisselen van visies en natuurlijk ook voor vragen.’

Lotte Derkse, Sales Manager Financiën & Services
pinkroccade_Lotte_Derkse_189_AS.png