Direct naar de content
icon search white
iFinanciën

Begroting 3.0

Begroting 3.0 is als module beschikbaar binnen CiVision Middelen en iFinanciën. Met Begroting 3.0 ben je in staat om op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier begrotingsgegevens in te voeren en te raadplegen.

Via gebruiksvriendelijke schermen stel je eenvoudig een doorlopende begroting op

Het is niet meer nodig om ieder jaar de complete begroting en meerjarenraming helemaal opnieuw in te voeren. Het is voldoende om alleen de mutaties die van toepassing zijn vast te leggen. Daarmee is sprake van een in de loop van de jaren voortschrijdende begroting en daarmee blijft door de jaren heen ook de ontwikkeling van een raming inzichtelijk.

Met typen begrotingswijzigingen en statussen heb je altijd inzicht in het begrotingsproces

Naast het cijfermatige deel kan per begrotingswijziging ook een type (primaire begroting, voorjaarsnota, et cetera) en een status (ambtelijk ingevoerd, akkoord directie, concept, definitief, et cetera) gekoppeld worden. Indien gewenst signaleert het systeem of een begrotingswijziging in evenwicht is en geeft daarbij een waarschuwing of foutmelding.

Wijzigingshistorie wordt opgeslagen bij mutaties van regels

Dit biedt grote voordelen voor audits. Je bent altijd in staat om te raadplegen wie wat heeft gemuteerd en vanuit welke oorspronkelijke begrotingswijziging en welk jaar een mutatie is voortgekomen. Ten opzichte van de functionaliteit van eerdere versies geniet je van een eenvoudig invoerscherm voor mutaties. Ook kan je nieuwe regels of wijzigingen uit Excel kopiëren en plakken naar het invoerscherm.

Verhoog de kwaliteit van je rapportages en toon ook bijlagen

Binnen Begroting 3.0 zijn uitgebreide nieuwe rapportagemogelijkheden beschikbaar. Denk aan rapportages met hiërarchieën van kostenplaatsen (programma’s, taakvelden, et cetera), interne orders (reserves, voorzieningen, et cetera), WBS-elementen en kostensoorten (baten/lasten). Of aan planversies waarmee je onderscheid maakt tussen de structurele en incidentele begrotingswijzigingen. Bijlagen zijn op te slaan bij begrotingswijzigingen en gemakkelijk te raadplegen in onder andere Webpublishing en Budgetinfo. Zo krijg je meer inzicht in je budgetten en verhoog je de kwaliteit van planning & control.

Meer weten?

Bekijk onderstaande factsheet voor meer informatie over Begroting 3.0. Je ontdekt er de voordelen overzichtelijk op een rij en leest er hoe het werkt.

Bekijk ook de korte demo Begroting 3.0

In deze korte demo (7 minuten) nemen we je in ons testsysteem graag verder mee in de module Begroting 3.0.

Liever iemand spreken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Deel via:

Wil je meer weten? Download de factsheet.

Hierin lees je meer over Begroting 3.0, wat de voordelen zijn én hoe het werkt.

‘Ik vind het belangrijk dat je ons als klant weet te vinden. Voor een goed gesprek, het uitwisselen van visies en natuurlijk ook voor vragen.’

Lotte Derkse, Sales Manager Financiën & Services
pinkroccade_Lotte_Derkse_189_AS.png