Direct naar de content
icon search white
24 mei 2017 - Persberichten

PinkRoccade sleept EU subsidie voor e-factureren in de wacht

In mei heeft de Europese Commissie een subsidie toegekend aan PinkRoccade Local Government voor het ontwikkelen van de functionaliteit voor e-factureren. PinkRoccade maakt deel uit van het Nederlandse consortium van ICT dienstverleners met partners uit de decentrale overheden. De subsidie is bedoeld om oplossingen te ontwikkelen om beveiligd e-factureren tussen overheden en toeleveranciers mogelijk te maken. De toegekende subsidie wordt als korting verrekend richting de gemeenten.

In december vorig jaar diende het consortium een projectvoorstel in bij het Europese CEF Telecom subsidieprogramma. Twee belangrijke voorwaarden binnen het programma waren:

  • Er moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe Europese Norm e-factuur
  • Het gebruik van het OpenPEPPOL-netwerk, dat in Nederland wordt beheerd door Simplerinvoicing.

Samen met de gemeenten Tholen en Borger-Odoorn ontwikkelt PinkRoccade de functionaliteit om deze ook in de praktijk te testen en te implementeren. Daarna komt deze beschikbaar voor alle CiVision gebruikers.

Beoordelingstraject zet de toon
De goedkeuring van het ontwikkelingsproject en daarmee de toekenning van de subsidie maakt duidelijk dat de route via OpenPEPPOL respectievelijk Simplerinvoicing voor het beveiligd uitwisselen van e-facturen een sterk aan te bevelen keuze is. Het stimuleert de decentrale overheden om de e-factuur te omarmen, zodat zij kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting die eind 2018 van kracht wordt.

Hoe zetten gemeenten de eerste stap naar e-factureren?
Voor een eerste prikkel over e-factureren vanuit gemeenten naar hun toeleveranciers is het eigenlijk nooit te vroeg. Op korte termijn kun je al een brief of e-mail naar bestaande en nieuwe toeleveranciers sturen. Daarin geeft de gemeente aan dat zij voor eind 2018 overstapt op het ontvangen en verwerken van e-facturen en worden de leveranciers gestimuleerd om zich eens te oriënteren op het onderwerp.

Meer weten over het stappenplan naar e-factureren?
Houd onze nieuwsbrief in de gaten of neem direct contact met mij op.

Over PinkRoccade Local Government

De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. De overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. De zoektocht naar de nieuwe, netwerkgedreven overheid wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende én uitvoerende rol te geven. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

Deel via: