Direct naar de content
icon search white
22 juni 2016 - Persberichten

Nieuw ERP-systeem provincie Utrecht voor effectievere en goedkopere bedrijfsvoering

Provincie Utrecht is in 2013 gestart met het project PRESTO (Proces, Efficiency, Sturing en Organisatie), bedoeld om kostenbesparingen te realiseren door bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever in te richten. Ter ondersteuning van deze ambities is besloten een standaard ERP-systeem aan te schaffen. Voor de aanschaf van het ERP-systeem is in 2014 een aanbestedingstraject gestart. De keuze is daarbij gevallen op PinkRoccade Local Government.

Het ERP-systeem helpt Provincie Utrecht om de interne werkprocessen - onder andere Financiën, In- en Verkoop, Personeelszaken en Facilitaire Diensten - vanuit één informatiesysteem te ondersteunen. In de huidige situatie leidt het werken met verschillende applicaties tot dubbele registraties, een overdaad aan interfaces en complexe beheerprocessen. Naast kostenbesparingen door efficiëntere inrichting van die processen, leidt een integrale duiding en opslag van gegevens tot een betere informatievoorziening. Begin 2015 is gestart met de proof of concept van het ERP-systeem. De implementatie heeft de provincie in eigen beheer uitgevoerd in samenwerking met PinkRoccade Local Government. MyBrand neemt als SAP-dienstverlener en -kennispartner de volledige hosting en het technisch beheer van het SAP-landschap van de provincie voor haar rekening.

Binnen de gestelde vraag is de Provincie Utrecht per 1 januari 2016 operationeel gegaan met de invoering van het eerste gedeelte; Finance & Projecten en In- en Verkoop. Eddo Verdoner, Programmamanger ERP bij de Provincie Utrecht: “De samenwerking met PinkRoccade Local Government en myBrand verliep goed. Door de korte lijnen en resultaatgerichte opstelling konden we snel tot de beslispunten komen. De implementatie verliep daardoor soepel binnen tijd en geld. ”

Over provincie Utrecht

De provincie Utrecht werkt intensief samen met verschillende partners aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Daarin bestaat een goed en duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap.

Over Eddo Verdoner

Eddo Verdoner werkt als onafhankelijk interim manager op het scheidsvlak van IT en Organisatie. Hij is gespecialiseerd verandertrajecten met een sterke IT component binnen overheid en bedrijfsleven. 

Over PinkRoccade Local Government

De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. De overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. De zoektocht naar de nieuwe, netwerkgedreven overheid wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende én uitvoerende rol te geven. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

Over myBrand

myBrand biedt de nieuwe servicestandaard voor SAP-dienstverlening. De leidende kernwaarden zijn lange termijn relaties, een geïntegreerde dienstverlening en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met deze kernwaarden onderscheidt myBrand zich niet alleen door de nauwe manier van samenwerken met haar klanten, ook staat myBrand inmiddels bekend als de SAP-dienstverlener die echt verantwoordelijkheid neemt voor succesvolle ICT bij haar klanten. myBrand biedt SAP-diensten op het gebied van advies, implementatie, projecten, support en exploitatie. Het bedrijf bestaat 10 jaar en heeft vestigingen in Geertruidenberg, Apeldoorn en Amstelveen. Er werken meer dan 200 mensen. 

Deel via: