Direct naar de content
icon search white
1 november 2016 - Persberichten

Centraal debiteurenbeheer tweede onderwerp Jouw Gemeente Mijn Gemeente

Amsterdam, 27 oktober 2016 –  In de tweede serie van het inspiratieplatform Jouw Gemeente Mijn Gemeente gaat Marcel Schippers, afdelingshoofd bedrijfsvoering gemeente Pijnacker-Nootdorp op bezoek bij Rudolph Hunink, teammanager Financiële Administratie gemeente Deventer. Marcel hoort hoe Rudolph het centraal debiteurenbeheer binnen de gemeente heeft geregeld. Het bezoek is vastgelegd in een videoserie en interviews. De eerste aflevering van de tweede serie Jouw Gemeente Mijn Gemeente is nu te vinden op Jouw Gemeente Mijn Gemeente

Met het platform Jouw Gemeente Mijn Gemeente biedt PinkRoccade Local Government IT’ers de kans om een kijkje te nemen in de keuken van een andere gemeente. Op die manier doen ze kennis op voor de eigen organisatie. Femke Rhouat, managing director Financiën & Services bij PinkRoccade Local Government: ‘Na de eerste serie over de cloud willen we nu verdieping geven aan het onderwerp centraal debiteurenbeheer. De bedrijfsvoering bij gemeenten wordt voor (samenwerkende) partijen steeds lastiger te organiseren. De gemeente Deventer is hier ver mee en hebben een aantal innovaties doorgevoerd. Pijnacker-Nootdorp is, zoals veel gemeenten, bezig met deze ontwikkeling en gaat op onderzoek uit hoe zij hun debiteurenbeheer optimaal kunnen inregelen.’

Van elkaar leren
In de eerste aflevering zien we hoe Marcel Schippers, afdelingshoofd bedrijfsvoering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, aankomt in het nieuwe gemeentehuis van Deventer. Daar verwelkomt Rudolph Hunnink, teammanager Financiële Administratie, hem en geeft hem een rondleiding. Al snel duiken ze de diepte in: Rudolph vertelt Marcel hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om vanuit één debiteurenkaart inzicht te krijgen in alle openstaande vorderingen. In de rest van de afleveringen en de twee daarop volgende, verklapt hij verder het geheim van de smid.

Jouwgemeentemijngemeente.nl
Alle ervaringen van de deelnemende gemeenten zijn te lezen en te zien op www.jouwgemeentemijngemeente.nl. Hier zijn blogs, whitepapers en tools te vinden waarin de hoofdrolspelers uit de serie dieper ingaan op de dingen die ze hebben meegemaakt.

Over PinkRoccade Local Government
De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken steeds meer verweven en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De overheid zal dienstverlening regisseren in plaats van die helemaal zelf te leveren, en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren.

Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig. De zoektocht naar de nieuwe, netwerk gedreven overheid wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende én uitvoerende rol te geven. informatietechnologie, de (onzichtbare) enabler van nieuwe diensten en rollen van de overheid, is daarbij methode en oplossing tegelijk: geeft vorm aan het denken en maakt de implementatie daarvan mogelijk. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

Kijk voor meer informatie op www.jouwgemeentemijngemeente.nl.

 

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Product Manager Datagedreven sturing
Cora website.png