Direct naar de content
icon search white
9 januari 2017 - Persberichten

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg tweede kwartiermaker voor Simple Finance

Eind december heeft bestuursdienst Ommen-Hardenberg als tweede kwartiermaker een contract getekend voor Simple Finance. Ommen-Hardenberg gaat gezamenlijk met gemeente Stein, andere kwartiermakers en PinkRoccade de 1.0 versie van deze nieuwe financiële software bepalen, testen en implementeren. Hiermee is een sterke vereenvoudiging van bedrijfsprocessen mogelijk, zodat er efficiënter gewerkt kan worden op de gebieden budgetbewaking, verplichtingenadministratie, crediteurenadministratie en inkoop.

Vanuit Ommen-Hardenberg is er al jarenlang een wens om de managementinformatie en budgetsturing te verbeteren. Johan Hulzebos, afdelingshoofd Dienstverlening bij de bestuursdienst Ommen-Hardenberg: “Ik geloof in het nieuwe product van PinkRoccade. Door het vastleggen van de inkoop aan de voorkant van het proces krijg je inzicht in de verplichtingen, beter budgetbeheer en snellere betaling van je facturen. De interne organisatie is hiermee dus meer in control en de crediteur is tevreden door snellere betaling van zijn factuur. Door meer inzicht te krijgen aan de voorkant van het proces zijn we in staat om rechtmatiger en doelmatiger in te kopen.”

Financieel inzicht en sturing
Simple Finance, gebaseerd op SAP S/4 HANA, kenmerkt zich door eenvoud, gebruik van apps, self service en integrale analysetools. Medewerkers en budgethouders krijgen via hun eigen dashboard realtime inzicht in de financiële stand van zaken en hebben zelfs een doorkijk naar de verwachte ontwikkeling. De kwartiermakers starten met de gezamenlijke bepaling van de 1.0 versie van SimpleFinance. Zodra zich een groep kwartiermakers heeft gevormd, start ook de ontwikkeling en implementatie.

Samen bouwen met andere gemeenten
De kwartiermakers hebben een duidelijke rol bij het bepalen van de vernieuwingen die ontwikkeld gaan worden. Hulzebos: “Wij hebben onze handtekening gezet, omdat we vinden dat als je vernieuwing wilt realiseren, dan zul je het samen moeten doen. Zo kunnen we aan de voorkant meedenken met de ontwikkeling van het product. Dat zorgt voor een product wat echt voldoet aan de wensen. Die handschoen pakken we graag op. Ik roep gemeenten op om aan te sluiten en samen met ons aan de slag te gaan met deze fantastische stap in de wereld van financiën. We hebben een groep nodig met een diverse samenstelling. Het zou mooi zijn als we het samen optimaal kunnen bouwen. Gemeenten hebben immers diverse vraagstukken en dat zorgt voor een goede dynamiek.”

Ook kwartiermaker worden?
Neem dan contact op met Harriët van Gent.

Simple Finance is van naamgeving veranderd naar Smart Finance per 01 januari 2017.

Deel via: