Direct naar de content
icon search white
20 september 2017 - Nieuws

We zijn wederom “SAP partner of expertise”

Goed nieuws! Deze zomer hebben wij ons voor 2 jaar weer verzekerd van onze partner certificering voor SAP. Een mooie bevestiging van onze expertise. Maar ook voor onze klanten heeft dit vele voordelen.

Geen support zonder certificering
Een aantal van onze applicaties zijn gebaseerd op SAP, zoals CiVision Middelen, Innen en Belastingen.

Het is van belang om SAP gecertificeerd te zijn, zodat we deze applicaties ook kunnen blijven door ontwikkelen, onderhouden en supporten. SAP hanteert strenge eisen aan de certificering richting haar partners, om de kwaliteit te borgen. Ter controle worden partners periodiek hierop getoetst.

Onderdeel van de procedure is een check op de technische en functionele applicatie infrastructuur van elk (klant)systeem en de kwalificatie van medewerkers die betrokken zijn bij zowel de software ontwikkeling als het beheer en support van klantsystemen. Zo moeten voor iedere discipline meerdere medewerkers in het bezit zijn van SAP een certificering.

Dankzij de continuering van de SAP Partner of Expertise status, blijven we integraal support leveren en mogen we namens klanten installaties en migraties uitvoeren. Bovendien kunnen we met behulp van SAP support & tooling extra toegevoegde waarde leveren.

Sneller naar de oplossing en voorkomen van problemen
Belangrijk onderdeel van de certificeringsprocedure is een juiste koppeling van de klantsystemen via de SAP router richting onze SAP solutionmanager. Dit is een randvoorwaarde om incidenten goed en adequaat op te kunnen lossen. Rob van den Broek, Technical SAP Support Specialist zegt hierover: “Als er een incident plaatsvindt op een SAP-systeem bij een klant, dan biedt de Solution Manager de “root cause” analyse functionaliteit. Hiermee kunnen we snel een probleem tackelen. Komen we er niet uit of willen we een second opinion? Dan sturen we die gegevens via de Solution Manager direct door aan SAP, zodat zij hier snel op kunnen anticiperen.”

Ook in dit geval is voorkomen nog altijd beter dan genezen. De Early Watch Alert (EWA) functionaliteit van de Solution Manager biedt hiervoor handige rapportages. Rob: “De EWA geeft inzicht in huidige prestaties en mogelijke bedreigingen, zoals beveiliging. Deze rapportages gebruiken we dan ook voor beheerklanten, zodat we knelpunten snel in kaart kunnen brengen en issues met het systeem worden voorkomen.”

Zekerheid bij migratie
Ook bij migratiewerkzaamheden maken wij gebruik van onze Partner of Expertise status. Middels de Solution Manager laten we het migratieplan door SAP controleren. Hierdoor komen we nooit voor verrassingen te staan. Als er onverhoopt iets misgaat, kunnen we altijd rekenen op de ondersteuning van SAP. Hiermee bieden we de meest zekere aanpak voor de migratie van SAP systemen voor onze klanten.

Meer weten?
Neem contact op met Wilco Moen.

Deel via: