Direct naar de content
icon search white
17 mei 2022 - Nieuws

Vernieuwde IV3 Methodiek (JSON formaat)

Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (Iv3).

Vanaf 2019 werken het CBS, Open State Foundation en het Ministerie van BZK samen met een aantal gemeenten aan een nieuwe vorm van aanleveren van de IV3-gegevens, het zogenaamde JSON-formaat.

Een succesvolle pilot met het JSON formaat

In de loop van 2020/2021 heeft PinkRoccade het JSON formaat in de programmatuur van  iFinanciën/CiVision Middelen aangebracht. Gevolgd door een succesvolle pilot met de gemeente Hellevoetsluis, Stein, Deurne, DOWR en Schagen. Waarvoor onze dank.

Maak de overstap naar het nieuwe formaat

Vanuit het CBS en PinkRoccade wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk de overstap van XLSX-formaat naar JSON formaat te maken. De verwachting is dat binnen enkele jaren het XLSX-formaat niet meer ondersteund wordt door het CBS.

Houd rekening met de volgende afspraken

Om deze overstap te realiseren zijn er met het gebruikersplatform de volgende afspraken gemaakt:

  • Vanaf 2023 (1e aanlevering begroting 2023 vóór 15 november) wordt er nog maar 1x per jaar een XLSX formaat geleverd, de zogenaamde jaar.zip, met daarin alle formules. De jaar.zip wordt begin september ter beschikking gesteld. Er wordt dan geen apart formaat meer geleverd voor de begroting/kwartaal.

  • Als een gemeente toch de begroting/kwartaal aanlevering in een XLSX formaat wenst te doen dan zullen zij zelf het XLSX formaat moeten ombouwen. Uiteraard kunnen we hierbij assisteren maar de kosten van de assistentie worden dan wel doorberekend.

Neem gerust contact met ons op
Heb je nog vragen? Mail dan naar: prlg.fs@pinkroccade.nl

Deel via: