Direct naar de content
icon search white
15 oktober 2018 - Nieuws

Vanaf 2021 gemeente zelf verantwoordelijk voor rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn voor een gemeente van essentieel belang. Externe accountants geven nu een rechtmatigheidsverklaring over de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt het college van Burgemeester en Wethouders vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Wij houden een vinger aan de pols om gemeenten in dit traject goed te kunnen begeleiden. Een gemeente kan nu al de eerste stappen zetten naar een rechtmatigheidsverantwoording.

De subcommissie BBV gaat aan de slag om de wetgeving nader uit te werken rondom de scope en de criteria van de verantwoording. De gemeente kan zelf al aan de slag met de eigen ambities rondom de rechtmatigheidsverantwoording en wat ervoor nodig is om expertise op te bouwen. Elke stap die je nu al maakt, helpt al bij de voorbereiding op de accountantscontrole. Meer informatie vind je hier.

Deel via: