Direct naar de content
icon search white
22 januari 2020 - Nieuws

Tiencijferige bankrekeningnummers vanaf 2020 niet meer uniek

Met ingang van 1 januari 2020 komt er een einde aan de centrale toewijzing van unieke tiencijferige nummers voor de bankrekening. Het uitgeven van IBAN-nummers komt vanaf 2020 namelijk bij de Nederlandse banken zelf te liggen. 

Het kan dan voorkomen dat de cijfercombinatie in het rekeningnummer niet meer uniek is. Zo kan de combinatie ‘0123456789’ bijvoorbeeld voorkomen bij ABN AMRO, ING en Rabobank.

Ieder volledig Nederlands IBAN van 18 cijfers en letters blijft natuurlijk uniek. Bovendien voldoen alle geldige IBANs reeds aan de zogeheten ‘mod-97’ controle, die de elfproef (van het tiencijferige nummer) overbodig maakt. De elfproef vervalt per 2020.

Door de laatste 10 cijfers van iedere Nederlandse IBAN niet meer centraal uit te geven en de elfproef af te schaffen, sluit Nederland vanaf 2020 volledig aan op de internationale standaard voor IBAN. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de sterk toenemende vraag naar rekeningnummers.

In CiVision Middelen, CiVision Innen en iFinanciën wordt de elfproef nog gebruikt. Deze moet uitgeschakeld worden. Daarnaast moet de software om kunnen gaan met Nederlandse IBANs waarvan de laatste tien cijfers niet uniek zijn. Het advies is om support package 4.09.05 de installeren om met nieuwe IBANs om te gaan vanaf 01-01-2020.

In de postinstallatie (transactie /CIVMD/POSTINSTALL) van de support package wordt de elfproef uitgeschakeld in de customizing. Hierdoor wordt de elfproef voortaan niet meer uitgevoerd. Op het volledige IBAN werd de ‘mod-97’ controle al uitgevoerd en dat blijft ook zo.

Verder zijn er in de support package minimale programmatuuraanpassingen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de software om kan gaan met Nederlandse IBANs waarvan de laatste tien cijfers niet uniek zijn.

Als je de support package nog niet wilt of kan installeren, dan is het advies om het volgende uit te voeren om nieuwe IBANs te kunnen vastleggen:

  1. Log in op de customizing mandant
  2. Start transactie OY17
  3. Navigeer naar land NL - Nederland
  4. Dubbelklik op NL
  5. Haal het vinkje bij Andere controles “Bankgegevens” weg
  6. Sla de gegevens op, maak een customizingtransport aan en neem de wijziging hierin op
  7. Zet het customizingtransport over naar de testmandant en de productmandant
Deel via:

‘Mijn doel is om functionaliteit te ontwikkelen voor iFinanciën, CiVision Middelen en CiVision Innen, die volledig aansluit bij de wensen van de gemeenten.’

Arjan Desjardijn, Product Owner Financiën & Services
Pink_Roccade_Arjan_Desjardijn_14981.png