Direct naar de content
icon search white
23 juli 2018 - Nieuws

Staatssecretaris Knops benadrukt belang van E-factureren bij gemeenten

Staatssecretaris knops heeft een brief gestuurd aan alle decentrale overheden om aandacht te vragen voor de implementatie van E-factureren. Hierin geeft hij aan wat het belang is van E-factureren: het betaalproces verloopt sneller, nauwkeuriger en goedkoper, voor zowel ondernemer als overheid.

De Nederlandse overheid heeft de gezamenlijke uitdaging om conform de
Europese Richtlijn 2014/55/EU uiterlijk 18 april 2019 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dit is ook vastgelegd in de Aanbestedingswet.

In de brief van d.d. 11 juni geeft Knops aan dat hij per gemeente een actueel totaalbeeld wil van de voortgang van E-factureren. Daarin wil hij een korte toelichting over de huidige situatie en ook de planning om het ontvangen en verwerken van e-facturen te realiseren ontvangen.

Staatssecretaris Knops zijn ambitie is om in april 2019 in Brussel te kunnen melden dat de gehele Nederlandse overheid; het Rijk, alle provincies, gemeenten en waterschappen e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Sluit succesvol aan met behulp van onze workshop en webinars!

Wij helpen onze gebruikers om actief aan de slag te gaan met e-factureren. We organiseren workshops waarbij we niet alleen uitleg geven over de nieuwe functionaliteit, maar we helpen ook bij de communicatie richting leveranciers zodat de e-factuurstroom daadwerkelijk op gang komt. Gaat jouw gemeente bij ons aan de slag met e-factureren? Meld je hier aan voor onze workshop en webinars!

Deel via: