Direct naar de content
icon search white
13 juli 2022 - Nieuws

Nieuwe functionaliteit: Spendanalyse

Vanuit diverse gemeenten is de wens naar voren gekomen om een spendanalyse te maken van de uitgaven vanuit diverse invalshoeken, zoals leverancier en rubriceringen. Vanaf nu is het mogelijk om binnen de module iRapportage een spendanalyse te draaien. 

Met de nieuwe functionaliteit kan je via een query zien hoeveel er is uitgegeven met referentie naar verplichtingen (absoluut en relatief). Ook raadpleeg je direct wat er bij een lokale leverancier is uitgegeven binnen de gemeente. En wat er bij leveranciers buiten de gemeente is uitgegeven. Deze query’s kan je oproepen via de nieuwe tegel binnen iRapportage: uitgaven facturen.

Hieronder vind je een aantal query's die je kan uitvoeren met de nieuwe tegel.

1. Facturen met en zonder verplichting
Maak een onderscheid in facturen met en zonder verplichting. Sorteer ze  aflopend op percentage met verplichting.

2. Uitgaven binnen en buiten de gemeente
Om te kunnen bepalen welke leveranciers binnen en buiten de gemeente vallen wordt er gebruik gemaakt van een inrichtingstabel om de eigen postcodes in te richten. In deze rapportage kan je een totaal opnemen om het totale percentage te raadplegen.

3. Uitgaven per branche
Raadpleeg met deze query wat er per branche wordt uitgegeven.

4. Uitgaven per rubricering
In deze rapportage kan je rubriceringen opnemen van kostensoorten, kostenplaatsen, interne orders en WBS-elementen. Toon de rubriceringen ook geaggregeerd als hiërarchieën.

5. Aantallen facturen
Hiermee toon je het aantal facturen, bijvoorbeeld per leverancier.

6. Doorklikken journaalpost/crediteurenposities
Wanneer het factuurnummer in het overzicht staat kan je hiermee naar het boekhoudingsdocument navigeren. Hier kan je bijvoorbeeld direct een bijlage raadplegen.

Neem gerust contact met ons op
Wil je meer weten over de spenanalyse? Mail dan naar: prlg.fs@pinkroccade.nl

Deel via: