Direct naar de content
icon search white
12 maart 2018 - Nieuws

Realisatie marktsignalen

Als klant weet jij als geen ander hoe onze applicaties werken en wat voor jouw situatie gewenst is. Soms geldt dit alleen voor een specifieke gemeente, maar het kan ook zijn dat er een wens is waar meerdere gemeenten gebruik van willen maken. Van de kennis van onze klanten maken wij graag gebruik, daarom is het mogelijk om marktsignalen in te dienen. Marktsignalen zijn wensen waarbij een aanpassing nodig is in onze programmatuur.

Platform Financiƫn en Services denkt mee

Ingediende marktsignalen worden besproken tijdens het Platform Financiƫn & Services. Het Platform is een initiatief waar wij met onze klanten in gesprek gaan over onder andere deze verzoeken. Platformdeelnemers zijn afgevaardigd vanuit de Gebruikersvereniging van PinkRoccade. Zij beoordelen per marktsignaal of er actie op wordt ondernomen en wanneer dit wordt gerealiseerd. We houden je hiervan graag op de hoogte.

Product

Marktsignaal

Status

CiVision Innen

Algemeen:

Verdeling aanmaankosten over de belastingsoorten in plaats van op een aparte kostenrekening.

Wordt gerealiseerd; hier komt een apart overzicht voor.

CiVision Innen

Centraal factureren:

Placeholder <HALFJAAR> toevoegen aan centraal factureren.

Wordt gerealiseerd.

CiVision Innen

TICI:

Wens om aan het Basisoverzicht van de TICI (Reporting Tool) de mogelijkheid toe te voegen om 0-waarden uit te sluiten.

Wordt gerealiseerd.

CiVision Middelen

Overzicht /civmd/rmr (rechtmatigheidsrapportage):

Op dit overzicht de laatste goedkeurder van een regel tonen in plaats van de eerste.

Wordt gerealiseerd.

CiVision Middelen

Workflow inkoopfacturen:

Bij het in de roulatie brengen van een factuur in de workflow moet er verplicht een budgethouder worden ingevuld en is er de optie een PAV-er in te vullen. Is het mogelijk het veld PAV-er verplicht te maken? Zodat zowel een budgethouder als een PAV-er verplicht moet worden ingevuld, voordat de factuur de roulatie in kan gaan. En zo ja, hoe kan dit worden ingesteld?

Wordt gerealiseerd.


Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de voortgang van de marktsignalen.

Heb je hierover nog vragen?

Neem contact op met Leo Brussaard voor meer informatie.

Deel via: