Direct naar de content
icon search white
9 september 2015 - Nieuws

PinkRoccade maakt fiscale waardering activa binnen CiVision Middelen mogelijk!

De afgelopen periode hebben we u verschillende malen bericht over de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) en de ondersteuning die daar vanuit CiVision Middelen voor geboden wordt. In overleg met de gebruikersvereniging, alsmede fiscaal adviseurs van EY, zijn hier de inmiddels bekende varianten, te weten administratie VPB binnen bestaande BBV administratie dan wel aparte administratie(s) voor VPB relevante activiteiten, voor bedacht.

Ongeacht de variant, is het van toegevoegde waarde als de investeringen niet alleen bedrijfseconomisch maar ook fiscaal gewaardeerd kunnen worden. De afgelopen periode hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze functionaliteit toe te voegen aan de activamodule van CiVision Middelen. We zijn bijzonder verheugd je via deze weg te informeren dat het is gelukt!

Ieder actief (investering) kan hierbij fiscaal gewaardeerd worden, met eigen afschrijfcode, looptijd en een (gecorrigeerde) fiscale boekwaarde per 1 januari. De fiscale afschrijvingslast kan apart inzichtelijk worden gemaakt, alsmede het verschil met de bedrijfseconomische waarden.

De ontwikkelde functionaliteit wordt nu getoetst bij de organisaties die zich hebben aangemeld voor de pilot. Zodra deze volledig is uitgekristalliseerd komt de software landelijk beschikbaar en ontvang je informatie over de benodigde ondersteuning om deze functionaliteit bij jou te implementeren in 2016. Dit betekent dat jij, na vaststelling van de jaarrekening 2015 en de fiscale waardering van de relevante activa, in de loop van 2016 deze binnen CiVision Middelen fiscaal kunt gaan administreren.

Indien je ondersteuning wenst voor het inrichten van een aparte (gescheiden) VPB administratie middels een extra bedrijfsnummer (variant 2), dan wel vragen heeft over deze berichtgeving, verzoeken we je contact op te nemen met ons.

Deel via: