Direct naar de content
icon search white
18 december 2018 - Nieuws

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, versnelt e-facturatie bij bedrijfsleven

Vanaf 18 april 2019 hebben decentrale overheden de plicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. PIANOo zet zich in om e-facturatie op basis van de Simplerinvoicing standaard te versnellen. Ook de e-facturatieoplossing van PinkRoccade Local Government werkt met Simplerinvoicing, waardoor gemeenten laagdrempelig aan kunnen sluiten. Helaas weten ontvangers en verzenders elkaar nog onvoldoende te vinden en daarmee blijft het potentieel van e-facturatie onbenut. Om die reden is het project Versnelling e-factureren toeleveranciers gestart met subsidie vanuit de Europese Unie.

Laagdrempelig e-factureren via Simplerinvoicing

Er is uitgerekend dat meer dan 400.000 bedrijven in Nederland al e-facturen kunnen versturen via Simplerinvoicing (SI). Het beveiligde netwerk van SI wordt door steeds meer decentrale overheden verkozen als kanaal om e-facturen te ontvangen. Maar lang niet alle verzenders en ontvangers kennen deze route. Dat terwijl de toegang laagdrempelig is en vaak al in de (boekhoud)software van toeleveranciers is ingebouwd.

Initiatieven versnelling adoptie

PIANOo is daarom samen met SI een project gestart om het e-factureren van toeleveranciers naar overheden een impuls te geven. Inmiddels is hier ook een Europese subsidie voor toegekend vanuit de zogenaamde Connecting Europe Facility (CEF). Doel is, om een versnelling van de adoptie te bereiken door leveranciers te stimuleren via het SI netwerk daadwerkelijk e-facturen te versturen. Om dat te bereiken zijn 4 initiatieven gestart: een register van decentrale overheden, een register van toeleveranciers, het actief benaderen van leveranciers en het verbeteren van de validatie.

Meer informatie over het versnellingsproject vind je hier.

Deel via: