Direct naar de content
icon search white
25 oktober 2016 - Nieuws

Overheidsvordering – direct incasseren van een belastingschuldige

In Nederland bestaat de mogelijkheid dat een overheid direct geld vordert van een bankrekening door een overheidsvordering. Vanuit Civision Innen/Middelen kun je dit, na een aanvullende inrichting, zelf uitvoeren.

Banken dienen op grond van de Invorderingswet medewerking te verlenen aan de overheidsvordering. Deze regeling kan door verschillende overheden gebruikt worden om vorderingen (zoals belastingschulden) te innen, wanneer de belastingschuldige ondanks eerdere invorderingsinspanningen (aanmaningen, dwangbevelen) nalaat om de schuld te betalen.

Verschillen met automatische incasso

De overheidsvordering is in grote lijnen vergelijkbaar met een automatische incasso, maar wijkt af op een aantal punten:

  • Mogelijk zonder geldig mandaat
  • Beperkte bedragen direct incasseerbaar
  • Niet mogelijk om te storneren door betalende partij
  • Dient plaats te vinden op een aparte betaalrekening, waar geen regulier bankverkeer op plaatsvindt

Om de overheidsvordering te ondersteunen, is in Civision Innen/Middelen een apart betaalformaat beschikbaar, gebaseerd op het bekende SEPA Direct Debit formaat. Om een overheidsvordering uit te kunnen voeren is er aanvullende inrichting benodigd.

Het proces om vervolgens een overheidsvordering uit te voeren, is vrijwel gelijk aan dat van het aanleggen van een regulier incassoschema en het uitvoeren van een automatisch incassorun.

Overheidsvordering zelf gaan gebruiken?

Om dit vorderingtype te gaan gebruiken, zijn diverse gemeentespecifieke instellingen nodig (aparte betaalrekening, correct gebruik incassant-id in betaalformaat e.d.). Neem voor meer informatie contact met ons op.

Deel via: