Direct naar de content
icon search white
12 november 2021 - Nieuws

Oproep co-creatie werkgroep iBegroting

Een tijd geleden gingen we samen met gemeenten aan de slag voor de doorontwikkeling van onze begrotingsmodule. In eerste instantie spraken we in de werkgroep over het verbeteren van de administratie functionaliteit én het invoeren van een workflow gestuurd model om begrotingswijzigingen (decentraal) aan te vragen. Uiteindelijk ontwikkelden we op basis hiervan de module Begroting 3.0. Het ontwikkelen van een workflow voor begrotingswijzigingen zetten we na het uitwerken van een ontwerp destijds on hold.

Nieuwe werkgroep co-creatie iBegroting

Er is nog steeds behoefte aan een dergelijke workflow voor begrotingswijzigingen. Daarom wil ik graag opnieuw een werkgroep opstarten. Met als doel om dit product samen met jullie in co-creatie te ontwikkelen.

Het idee voor iBegroting

Verschillende gemeenten gaven aan dat er behoefte is aan een workflow die decentrale gebruikers in staat stelt om een begrotingswijziging aan te vragen. Deze begrotingswijziging kan op een laagdrempelige manier via een Fiori app worden aangevraagd en gaat vervolgens automatisch naar bijvoorbeeld een financieel consulent. De financieel consulent beoordeelt de aanvraag en vult hem waar nodig aan. Vervolgens kan de consulent de aanvraag opslaan of afwijzen. Na opslaan komt deze bij de financieel medewerker terecht en kan deze opgenomen worden in de begroting die middels Begroting 3.0 verder wordt beheerd.

Wil jij dit idee samen met ons verder uitwerken en ontwikkelen?

Meld je dan bij mij aan voor de co-creatie werkgroep via julius.haagh@pinkroccade.nl.

Deel via:

‘Mijn doel is om samen met de klant en ons team oplossingen te realiseren die de gemeente optimaal ondersteunen bij haar eigen doelen.’

Julius Haagh, Product Manager Financiën & Services
pinkroccade_Julius_Haagh_041_AS.png