Direct naar de content
icon search white
11 juni 2018 - Nieuws

Marktsignalen CiVision Middelen en Innen

Tijdens onze Gebruikersdag 2018 is er met alle deelnemers goed nagedacht over hoe onze oplossingen nog beter invulling kunnen geven aan hun bedrijfsvoering. Uit de workshops CiVision Middelen en Innen kwamen diverse marktsignalen die daarna in het platform Financiën & Services zijn besproken. Hieronder zie je een overzicht van alle marktsignalen en de bijbehorende status.

CiVision Middelen (CMD)

CiVision Innen (CIN)

Marktsignaal

Vervolg - reactie

CMD

Workflow begrotingswijzigingen, mogelijk gerelateerd aan Begroting 2.0.

In het kader van de ontwikkeling van meer Workflow toepassingen plaatsen we dit signaal op onze ontwikkelroadmap.

CMD

Workflow verplichtingen in CiVision Middelen.

In principe is Workflow voor verplichtingen beschikbaar binnen iFinanciën; in het kader van de ontwikkeling van meer workflow toepassingen plaatsen we dit signaal op onze ontwikkelroadmap.

CMD *

Verkoop uitgebreid; uitgaande facturen met bijlage; deze bijlage meesturen bij digitale verkoopfacturen via verkoop uitgebreid.

Binnen centraal factureren in Innen is hier al een marktsignaal voor; dit gaan we ook voor CMD ontwikkelen.

CMD

Workflow memorialen verder verfijnen.

De verdere verfijning zal in overleg met de gebruikers en het platform vorm worden gegeven.

CMD

Indien voorcoderen bij crediteurenadministratie dan vergelijkbaar als in Workflow Memoriaal de budgethouder ophalen; dit voorkomt foutieve coderingen.

Marktsignaal opgenomen.

CMD

Correctie (Workflow Memoriaal) kunnen opstarten vanuit Webpublishing of LIAS.

Marktsignaal opgenomen.

CMD

Workflow voor ontvangsten zonder factuur (debiteuren).

Marktsignaal opgenomen.

CMD

Balansstructuur in versies kunnen beheren. Balansstructuur jaarafhankelijk kunnen maken.

In principe kunnen verschillende balansstructuren worden opgenomen door middel van de codering. Het hier bijhouden van jaren is een zware aanpassing in standaard SAP, wat technische onmogelijkheden met zich meebrengt.

CMD

Digitaal aanmaningen versturen.

Hier is al eens een keer kort onderzoek naar gedaan. Marktsignaal opgenomen.

CMD

Validatie budgethouder identiek voor Workflow 2.0 en Workflow Memoriaal.

Bij Workflow 2.0 is een validatiematrix van toepassing. In Workflow Memoriaal en de Verplichtingenworkflow van iFinanciën is er sprake van een autorisatiematrix.

CMD

Webpublishing 2.0:

· Autorisatie in SAP

· Real time

· Geen afhankelijkheid van PC-instellingen

Webpublishing 2.0 (en ook 1.0) zijn exportbestanden uit CMD en dienen lokaal via een browser ontsloten te worden. Webpublishing 2.0 is voor het ophalen van het gescande document minder afhankelijk van pc-instellingen. Real time functionaliteit is beschikbaar in iFinanciën.

CIN

Bij het archiveren ook de fysieke documenten (correspondentie),die bij de zakenpartner zijn opgeslagen, verwijderen.

Marktsignaal opgenomen.

CIN

Muteren tijdens archiveren mogelijk maken.

Wij bevelen aan dit niet te doen in verband met mogelijke inconsistentie.

CIN

Archiefbestand verwijderen.

Wij bevelen aan om per jaar een archiefbestand aan te maken; na verloop van tijd kan dan het bestand van een oud jaar verwijderd worden. Bij het archiveren wordt dit besproken met de consultant.

CIN

TICI – op naam (zonder tussenvoegsel of voorletter) kunnen sorteren.

Marktsignaal opgenomen.

CIN

TICI – rapportage per documentsoort kunnen maken.

Op bestaand TICI-rapport kan op documentsoort gefilterd en gesorteerd worden. Deze functionaliteit is dus beschikbaar. Graag verduidelijking van de indiener(s).

CIN

TICI – rapportage op boekingselement kunnen maken.

Los van de hoofd- en deeloperatie de echte Middelen boeking kunnen zien. Marktsignaal opgenomen.

CIN

AVI (automatische incasso verwerking) – via internetpagina (PIP of MijnOverheid) direct kunnen doorgeven.

Dit is sterk afhankelijk van hoe de aanlevering plaats vindt; MijnOverheid lijkt het meest geëigend.

CIN *

AVI – beter inzicht in verwerking, zodat niet het hele logbestand bekeken hoeft te worden

De resultaten van de verwerking in één oogopslag kunnen zien. Zodat alleen bij fouten de logging dieper bekeken hoeft te worden. Marktsignaal opgenomen.

CIN

Directe doorsteekmogelijkheid opnemen vanuit Innen naar iKwijtschelding

Marktsignaal opgenomen.


De marktsignalen aangeduid met een * worden met prioriteit opgepakt.

Deel via:

‘Mijn doel is om samen met de klant en ons team oplossingen te realiseren die de gemeente optimaal ondersteunen bij haar eigen doelen.’

Julius Haagh, Product Manager Financiën & Services
pinkroccade_Julius_Haagh_041_AS.png