Direct naar de content
icon search white
15 januari 2021 - Nieuws

Informatie voor Derden (Iv3) Agenda 2021

Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (1 maal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht. Ontdek wat er verandert in 2021, wat de uiterste inzenddata zijn en wanneer onze verrijkte verdelingsmatrices beschikbaar zijn. Met tips & tricks.

Wat verandert er in 2021

Het model Iv3 2021 is inhoudelijk niet veranderd ten opzichte van de update van het model 2020 van 15 mei 2020. Er zijn geen taakvelden, categorieën of balansposten toegevoegd, vervallen of gewijzigd.

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn er wel enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices. Let op: een grijze cel betekent niet dat hier niets op mag worden geboekt. Een grijze cel is een combinatie van een taakveld/balanspost met een categorie waarop het CBS geen of vrijwel geen boekingen verwacht. Indien je op een grijze cel een last of baat verantwoordt, verzoeken wij je deze boeking toe te lichten in het tabblad ‘4.Informatie’. Zo kunnen eventuele oneffenheden in de grijs-wit verdeling van de matrices worden verbeterd.

Uiterste inzenddata

De uiterste inzenddatum voor de kwartaalrekeningen van het 1e, 2e en 3e kwartaal van jaar (j) is 1 maand na afloop van het kwartaal.

Voor aanlevering van het 4e kwartaal van jaar (j) geldt een uiterste inzenddatum van 31 januari in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1).

Voor de jaarrekening is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1).

De uiterste inzenddatum voor de begroting is 14 november in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar (j-1).

Uiterste beschikbaarheidsdata verrijkte verdelingsmatrices

PinkRoccade verrijkt de verdelingsmatrix van het CBS met formules zodat deze geautomatiseerd kan worden ingevuld. De verdelingsmatrices worden via TOPdesk beschikbaar gesteld.

Verdelingsmatrix voor de jaarrekening voor het jaar 2020: 26 februari 2021

Verdelingsmatrix voor de kwartaalrekeningen voor het jaar 2021: 12 maart 2021

Verdelingsmatrix Begroting voor het jaar 2022: 15 oktober 2021

Tip en Tricks

Om tot een juiste vulling van de verdelingsmatrices te komen, dien je rekening te houden met het volgende:

  • Zorg ervoor dat de laatste Support Package geïnstalleerd is. Dit geldt met name voor het vervaardigen van de begrotingsmatrix, dan zijn de coderingen voor balanselementen en categorieën noodzakelijk voor het jaar 2022. De coderingen voor de balanselementen en categorieën worden eind september/begin oktober middels een Support Package beschikbaar gesteld, ervan uitgaande dat de nieuwe coderingen tijdig worden ontvangen vanuit het CBS.
  • De verdelingsmatricen die op TOPdesk worden geplaatst, zijn gezipped. Om ervoor te zorgen dat de matrix gevuld kan worden, dien je deze na het downloaden eerst op te slaan en daarna te unzippen (uitpakken). Indien dit niet gebeurt, staan de formules in de cellen niet juist en kan de matrix niet gevuld worden.
Deel via: