Direct naar de content
icon search white
19 juli 2021 - Nieuws

Eerste pilot Informatie voor Derden (Iv3) via JSON-bestand afgerond

Informatie voor Derden (Iv3) bevat gegevens uit de begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening. Gemeenten leveren deze gegevens op dit moment aan bij het CBS in Excel werkbladen. Afgelopen maand draaiden we met 4 gemeenten een eerste pilot om ze via een JSON-bestand aan te leveren. De pilot leverde voldoende resultaten op om verder te ontwikkelen. De verwachting is dat de functionaliteit vanaf oktober 2021 standaard te gebruiken is.

JSON-bestand biedt meer efficiëntie en detailinformatie

Met de nieuwe functionaliteit maak je direct een JSON-bestand aan vanuit iFinanciën of CiVision Middelen. Deze upload je vervolgens via een site van het CBS. Die verwerkt het bestand en maakt de resultaten meteen zichtbaar. Het is mogelijk om ze dan eventueel nog na te bewerken. Aanleveren van de Iv3-gegevens in een JSON-bestand brengt meer efficiëntie. En misschien nog wel belangrijker, meer detailinformatie. De kwaliteit verbetert door een diepere uitsplitsing van de huidige data.

Deze extra informatie komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan transparantie

Het CBS stelt de Iv3-gegevens openbaar beschikbaar. Burgers krijgen zo op een toegankelijke manier een beter inzicht in hoe de overheid werkt. Dit draagt bij aan de Open Informatie doelstellingen van het Actieplan Open Overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde dit plan op om vanuit de overheid meer transparantie te bieden. Meer hierover lees je op www.open-overheid.nl.

Wil je meer weten over JSON-bestanden vanuit iFinanciën of CiVision Middelen?

Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens.

Deel via:

‘Ik wil investeren in gezamenlijke uitdagingen.’

Elias Tsouvelekidis, Product Owner Functioneel
pinkroccade_Elias_Tsouvelekidis_013_AS-extra-kl.png