Direct naar de content
icon search white
23 maart 2017 - Nieuws

Dienstverlening "Van BOCO-norm naar NEN-norm"

De deadline van 7 april 2017 voor de overgang van BOCO naar NEN, wordt niet gehaald en dat is niet erg. In overleg met RvIG is besloten om gemeenten meer tijd te geven om de werkzaamheden die horen bij de overgang van BOCO naar NEN uit te voeren. Het is noodzakelijk om handmatig in te grijpen in de BAG-applicaties om ervoor te zorgen dat de juiste berichten worden geleverd aan de makelaar en de afnemende applicaties (in de keten), blijkt uit grondig onderzoek.

Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd?

De BOCO-NEN actie houdt in dat Nederlandse straatnamen waarvan de naam nu is afgekort volgens de BOCO norm, moeten worden afgekort conform de NEN norm. RvIG heeft een lijst gepubliceerd met alle betrokken straatnamen in Nederland, en waarschijnlijk zijn er een of meer in uw gemeente in gebruik.

Wij hebben de afgelopen tijd onderzocht hoe deze wijzigingen in de verschillende applicaties en configuraties het beste kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard met als uitgangspunt dat alle adresgegevens in de keten correct en consistent blijven. Hierbij bleek dat geen enkele van de door gemeenten gebruikte BAG-applicaties functionaliteit heeft om deze actie met ‘een druk op de knop’ uit te voeren. Bovendien bleken er binnen het BAG koppelvlak voor dit type mutaties geen berichten te zijn gedefinieerd.

Het heeft ons veel tijd gekost om uit te zoeken hoe deze wijzigingen op een juiste manier in de keten kunnen worden doorgevoerd. Het bleek noodzakelijk om handmatig in te grijpen in de BAG-applicaties om ervoor te zorgen dat de juiste berichten worden geleverd aan de Makelaar en de afnemende applicaties.

Dienstverlening CGA (BAG) klanten

Voor gemeenten die de applicatie CGA gebruiken als BAG-applicatie is een dienst ontwikkeld om je te ondersteunen. Met deze dienst zorgen we dat de in CGA gewijzigde straten (NEN) en de bijbehorende adressen op de juiste wijze worden geleverd aan de makelaar. Vervolgens wordt de gehele keten voorzien van de juiste informatie met betrekking tot de aangepaste adressen. Na controle van de juiste aanlevering aan de verschillende applicaties in de keten wordt als laatste stap de wijziging van de straatnamen in Cipers (panden en personen) uitgevoerd.

Deze werkzaamheden verwachten we in één dag uit te kunnen voeren (consultancy tarief). Als dat niet haalbaar blijkt, wordt contact tijdig opgenomen om het vervolg op basis van nacalculatie af te ronden. [formulier]

Dienstverlening Neuron BAG (Vicrea)

Klanten die met de BAG-applicatie van Vicrea werken zijn afhankelijk van een software aanpassing die nog moet worden aangebracht in de BAG-applicatie van Vicrea. De berichten die straks vanuit Vicrea worden aangeboden aan de makelaar zijn wel door ons getest en correct bevonden, het wachten is nu op de aanpassing van de software van Vicrea. Indien je vragen hebt over deze aanpassing, bijvoorbeeld wanneer deze wordt uitgeleverd, kun je het beste direct contact opnemen met de productmanager van Vicrea.

Deze werkzaamheden verwachten we in één dag uit te kunnen voeren (consultancy tarief). Als dat niet haalbaar blijkt, wordt contact tijdig opgenomen om het vervolg op basis van nacalculatie af te ronden. [formulier]

Dienstverlening overige BAG-applicatie

Klanten die gebruik maken van een andere BAG-applicatie kunnen het beste direct contact met mij opnemen, zodat we eerst samen de situatie kunnen bespreken.

Formulier dienstverlening

Vul hier het formulier in om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening.

Deel via: