Direct naar de content
icon search white
15 januari 2021 - Nieuws

Agenda Gebruikersplatform 2021 en data eerste Regio-overleggen

Binnen Financiën & Services kennen we al geruime tijd het zogeheten Gebruikersplatform en de Regio-overleggen. In dit platform en de regio-overleggen zijn diverse gebruikers van CiVision Innen, CiVision Middelen én iFinanciën vertegenwoordigd.

Ben jij al lid van het Gebruikersplatform?

De leden van het Gebruikersplatform komen in 2021 4 keer bijeen om mee te denken en praten over het beheer, het gebruik en de verdere ontwikkeling van deze softwarepakketten.

Met het Gebruikersplatform worden de leden betrokken bij het optimalisatieproces van de oplossingen. Onderwerpen kunnen variëren van ‘een extra kolom in overzicht X’ tot het bedenken van een compleet nieuwe functionaliteit. Leden bepalen middels het geven van punten welke items prioriteit krijgen en welke niet. Op basis van wensen, prioriteiten, budget en tijd wordt een opdracht samengesteld voor het opleveren van een aanpassing of vernieuwing.

Platformleden kunnen ook worden benaderd om te testen.

De vastgestelde data voor de platform overleggen in 2021 zijn:

  1. 25 februari
  2. 12 mei
  3. 2 september
  4. 2 december

Het Gebruikersplatform telt nu zo’n 10-15 leden, maar er is nog zeker ruimte voor meer gebruikers om mee te doen. Voor meer informatie, om je aan te melden en om agendapunten aan te brengen, kan je contact opnemen met de voorzitter van het Gebruikersplatform, Monique Bovens van Gemeente Stein, via monique.bovens@gemeentestein.nl.

Neem je al deel aan een van de regio-overleggen?

2 tot 4 keer per jaar komen gebruikers van CiVision Innen, CiVision Middelen en iFinanciën naast het Gebruikersplatform bijeen in diverse regio-overleggen. Met deze overleggen wordt de samenwerking tussen de leden en PinkRoccade bevorderd en gestimuleerd dat structureel kennis met elkaar gedeeld wordt.

De regio-overleggen vinden plaats voor of tussen de overleggen van het Gebruikersplatform. Ze worden georganiseerd en gefaciliteerd door de voorzittende gemeente van de regio.

Gebruikers kunnen hun wensen tijdens de overleggen doorgeven en in de eerstvolgende platformbespreking worden deze wensen aan het platform voorgelegd.

Regio Noord

De vastgestelde data voor de Regio-overleggen Noord in 2021 zijn:

  1. 15 april
  2. 10 juni
  3. 7 oktober

Alle overleggen beginnen om 10 uur en eindigen rond 12:30 uur.

Voor meer informatie over en om je aan te melden voor de regio-overleggen Noord kan je contact opnemen met Berend Nijmeijer van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen via b.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl.

Regio Zuid

De eerste vastgestelde datum voor het Regio-overleg Zuid in 2021 is 9 februari van 14:00 tot 16:00 uur.

Voor meer informatie over en om je aan te melden voor de regio-overleggen Zuid kan je contact opnemen met Melanie van Bussel van Gemeente Deurne via m.vanbussel@deurne.nl.

Regio West

Op dit moment bestaat er nog geen regio-overleg West. Het is uiteraard wel zeer gewenst dat ook de belangen van deze regio goed behartigd worden. We zijn daarvoor op zoek naar gemeenten uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland die hier in 2021 aan deel willen nemen.

Hiernaast zijn we op zoek naar een gemeente die de voorzittersrol van deze overleggen op zich wil nemen. De gemeente van de voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van de overleggen. Uiteraard kan je op ondersteuning rekenen bij de opzet.

Heb jij interesse om deel te nemen in een regio-overleg West? En heb je interesse om de voorzittersrol op je te nemen? Laat het ons weten via prlg.fs@pinkroccade.nl.

Deel via: