Direct naar de content
icon search white
6 mei 2019 - Blogs

Wetenswaardigheden burgerzaken (mei 2019)

In elke digitale nieuwsbrief van de businessunit Publiekszaken, vind je een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. Als Product Manager ben je continu bezig met de toekomst. En wat we moeten doen om het voor de burger en de medewerkers van de gemeenten makkelijker te maken. Daarom deze maand de 3e annoncering voor het iBurgerzaken jubileum, innovaties in het vooruitzicht, continuïteitsvoorziening, de stappen van Team Care, de GV-sessies, koppeling iBurgerzaken en HBA, Logisch Ontwerp 3.12 en de pilot iBurgerzaken eIDAS/DigiD via routeringsvoorziening.

3e annoncering iBurgerzaken jubileum voor alle gemeenten: Kwartiermakers in de spotlight

Wat was het mooi om op de NVVB samen het glas champagne te mogen heffen op ons 5-jarig iBurgerzaken jubileum. Mooie reacties van de klanten en partners als Oribi, JCC, Qmatic, AMP, Dynalogics, NVVB, VNG, Common Ground etc.

Onze eerste jubileum aanbieding, het iBurgerzaken Dashboard wordt goed ontvangen en tijdens de GV-sessies is er grote belangstelling voor. 90% zegt namelijk deze innovatie te willen hebben, conform onze speciale aanbieding. De kwartiermakergroep heeft inmiddels weer nieuwe functionaliteiten benoemd die het team Edge van Dylan Kusters zeker gaat oppakken.

Tijdens het NVVB-congres deden we de 2e jubileum aanbieding. Dit betreft de gratis complete ontzorging van het aanleveren van de gegevens voor het NVVB dashboard. Daar zijn tot op heden nog een beperkt aantal reacties op geweest. Belangrijkste reden is dat de NVVB bijdrage relatief hoog is. Voor degene die gereageerd hebben gaan we hier uiteraard invulling aan geven komende maanden.

Onze nieuwe aanbieding betreft de kwartiermakers. Ons gezamenlijk succes is de inzet van de vele medewerkers van gemeenten die ons helpen de mooie apps te ontwikkelen en in te voeren.

En niet alleen nieuwe apps, ook nieuwe dienstverleningsproducten, securityproducten en kwartiermakers die bezig zijn met het verbeteren van bestaande apps, met de continuïteitsvoorziening in relatie tot zaaksystemen etc.

Inmiddels hebben we momenteel 12 actieve kwartiermakersgroepen waar 60 medewerkers van gemeenten bij betrokken zijn. Zij zijn de pioniers van iBurgerzaken. Reden temeer om deze doelgroep een keer extra aandacht te geven.

Per groep gaan we iets doen wat past in de doelen van die betreffende kwartiermakergroep. Iets wat leuk is en een stapje verder gaat om nog betere inbreng te krijgen. Tevens gaan we het geleerde vastleggen in het Best Practice boekwerk “De Kwartiermaker”. Deze gaan we delen met alle gemeenten. De opgedane leerervaringen en de resultaten daarvan delen we tijdens ons jubileum congres op 22 november met anderen. Dus kwartiermakers …… zet deze datum alvast in jullie agenda. Tijd om jullie (figuurlijk) een keer in de watten te leggen.

Mooie innovaties in het vooruitzicht

Tijdens het NVVB-congres en tijdens de vele klantsessies in het land krijg je steeds meer nieuwe ideetjes. Ideetjes die helpen iBurgerzaken beter te gebruiken en ideetjes voor nieuwe functionaliteit te bieden voor medewerkers en burgers.

Wie denkt dat we met iBurgerzaken alles geregeld hebben, zit fout. We gaan door en we gaan de droom voor de komende 5 jaar steeds verder concretiseren. Onderstaand alvast enkele innovaties waar we nu al mee bezig zijn:

 • Een raadpleeg app voor niet Burgerzaken medewerkers. Tevens de vervanger van IZRM voor het raadpleeggedeelte. Voldoet aan de AVG en protocollering;
 • Een landelijk brondocumentensysteem voor het eenvoudig uitwisselen van brondocumenten en raadplegen brondocumenten op BSN;
 • Een identificatiezuil samen met Oribi en JCC en Qmatic. Ofwel gezichtsscan, documentscan en klantgeleiding in 1;
 • De MijnIk app om digitale dienstverlening ook mobiel op je smart devices nog beter te maken;
 • De LO wijziging die ingaat op het veranderen van het berichtenverkeer;
 • De geautomatiseerde verwerking van de BAG mutaties;
 • De gebruiksvriendelijke mutatieverwerking van Actualiseringen en Correcties;
 • Het iBurgerzaken dashboard op je mobiel;
 • Een eigen oplossing voor documentcreatie.

Heb je vragen over deze innovaties of wil je een steentje bijdragen in een kwartiermakergroep… stuur mij dan een mailtje.

Continuïteitsvoorziening

Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief van februari zijn we in release 3.00 druk bezig geweest om de continuïteit van iBurgerzaken te waarborgen. We bieden een oplossing waarbij iBurgerzaken geen hinder heeft wanneer het zaaksysteem niet bereikbaar is. De (balie)medewerker kan dus altijd doorgaan met zijn/haar werkzaamheden. Met de continuïteitsvoorziening van iBurgerzaken kan je:

 • Het zaak- en documentnummer door iBurgerzaken uit laten geven indien het zaaksysteem niet bereikbaar is;
 • Ervoor kiezen om enkel afgesloten dossiers door te geven naar het zaaksysteem;
 • Zaakberichten en eventuele fouten in deze berichten inzien en indien nodig aanpassen;
 • Zaakberichten pas opsturen zodra het zaaksysteem weer bereikbaar is;
 • Notificaties ontvangen via mail/sms indien een zaakbericht fout is gegaan.

Nadat de pilot succesvol is afgerond zal dit voor alle klanten die zaakgericht werken beschikbaar worden gemaakt. Meld je aan bij onze accountmanager als je hier komend half jaar gebruik van wilt maken. We gaan dan samen bespreken wat de beste oplossing is en hoe dit in te regelen.

Team Care zet grote stappen

Sanne van de Zanden: “Ken je de wet van de aandacht? Dit houdt in dat datgene waar je je op richt, waar je energie en aandacht aan geeft, groter wordt. Hoofdpijn die aandacht krijgt wordt erger. Angst die aandacht krijgt wordt groter. Jengelende kinderen die aandacht krijgen gaan harder jengelen. Voorkom dat enkel wat vervelend is jouw aandacht trekt en vasthoudt, je bepaalt immers grotendeels zelf waar je je aandacht op richt”.

En juist dat doen we met het nieuwste iBurgerzaken ontwikkelteam; Team Care onder leiding van Sanne, richt zich volledig op klantgericht ontwikkelen. We focussen ons op incidenten en marktsignalen en we sturen vanuit 3 doelstellingen:

 1. Klanttevredenheid verhogen bij bestaande apps; Special Care*
 2. Bijdragen aan snelle en efficiënte afhandeling van incidenten
 3. Aangemelde (major) marktsignalen vertalen naar specificaties

In iBurgerzaken release 3.00 hebben we binnen Special Care diverse marktsignalen binnen iVerblijf & Adres en iVerzoek opgelost in samenspraak met verschillende kwartiermakers. Meer hierover lees je in recente blogs van Sanne van der Zanden en uiteraard in de komende releasenotes, met filmpjes per marktsignaal.

Regio-overleggen GebruikersVereniging zijn erg succesvol

De regio-overleggen bieden een kijkje in de keuken en daarmee een mogelijkheid om te leren van de ervaringen van andere gemeenten. Zo is er dit keer volop aandacht voor een aantal nieuwe innovaties:

 • MijnIk, het eigen burgerportaal dat altijd en overal beschikbaar is voor inwoners via de smartphone;
 • iRapportage, een set van 65 standaard burgerzakenrapporten;
 • Delen gemeenten hun ervaringen met het nieuwste dienstverleningsconcept: iService, een keuzepalet aan dienstverlening;
 • En tot slot komen diverse actuele, algemene thema’s voorbij aan het einde van de middag.

Degenen die aanwezig waren in de eerste 3 regio’s hadden het voor geen goud willen missen! Heb jij je al aangemeld voor het overleg in jouw regio? De sessies in Bemmel, Bergen op Zoom, Velsen en Weert komen er aan.

Voor de volledigheid: Jaarlijks organiseert het Platform Publiekszaken van de GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government in het voorjaar (april/mei) en het najaar (oktober/november) regio-overleggen. Deze sessies zijn interessant voor diverse medewerkers op de afdeling Burgerzaken: managers, (senior) medewerkers en applicatiebeheerders, adviseurs Dienstverlening en voor (beleids-) medewerkers ICT.

HBA kennisbank direct bereikbaar vanuit iBurgerzaken

Een betrouwbare overheid betekent zo min mogelijk fouten maken in de dienstverlening. Het snel en makkelijk raadplegen van kennisbanken is daarvoor essentieel. Met de geïntegreerde koppeling tussen het Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA) en iBurgerzaken bereik je deze vakinhoudelijke ondersteuning met 1 klik. Je wordt direct doorverwezen naar het relevante proces en je hoeft niet langer zelf te zoeken in de kennisbank. Door deze unieke combinatie kun je jouw dienstverlening dus nog efficiënter inrichten. Er zijn al veel gemeenten die interesse hebben getoond. Heb jij ook interesse? Laat het ons weten via onze accountmanager of tijdens de regiosessies.

Aangekondigd: Logisch Ontwerp 3.12

Op de laatste dag van april is in het leveranciersoverleg met de RvIG LO3.12 aan bod gekomen. In dit  Logisch Ontwerp zijn 3 wijzigingsvoorstellen opgenomen:

W000 Omissies en verduidelijkingen: tekstuele wijzigingen in LO. Deze hebben geen gevolgen voor de burgerzakenapplicaties

W114 TMV 2.0: Vervanging van de huidige terugmeldvoorziening door de TMV 2.0. In een eerdere nieuwsbrief hebben we hier al over gemeld dat we voor livegang van TMV 2.0 geen met iBurgerzaken geïntegreerde oplossing hebben voor het afhandelen van de terugmeldingen. Het webportal van de TMV 2.0 kan worden gebruikt voor het afhandelen van de terugmeldingen.

W117 Mailboxverkeer via webservices: In dit wijzigingsvoorstel worden de GBA-berichten van en naar de GBA-V vervangen door webservices. Inhoudelijk blijven de berichten hetzelfde, alleen het kanaal waarover ze worden verstuurd veranderd. Het intergemeentelijke berichtenverkeer wijzigt niet in dit wijzigingsvoorstel. Dit is een optioneel wijzigingsvoorstel, het GBA-berichtenverkeer blijft voorlopig ook nog werken.

De ingangsdatum van LO3.12 is voorlopig vastgesteld op juni 2019.

Pilot iBurgerzaken eIDAS/DigiD via Routeringsvoorziening

Afgelopen maand is pilot eIDAS en DigiD via de Routeringsvoorziening met Logius, VNG Realisatie, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Bergen op Zoom en PinkRoccade iBurgerzaken afgerond. Met deze pilot is getest of met de burgerview van iBurgerzaken via de routeringsvoorziening DigiD en eIDAS kan worden ontsloten.  

PinkRoccade en haar klanten zijn met iBurgerzaken als eerste hierin voorop gegaan om een structurele oplossing te bieden. De pilot is voor iBurgerzaken en de routeringsvoorziening succesvol verlopen. We gaan met iBurgerzaken koppelen met de Routeringsvoorziening. Op dit moment vinden de laatste gesprekken en aanpassingen plaats. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen in de volgende nieuwsbrief.

Deel via: