Direct naar de content
icon search white
8 juli 2021 - Blogs

Tool voor vereenvoudiging berekening beslagvrije voet (wet vbvv)

Op 1 januari 2021 trad de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wet vbvv) in werking. Bedoeld om de manier van de berekening van de beslagvrije voet (bvv) zeker te stellen. Beslagleggers hanteerden vaak afwijkende methoden. Dat resulteerde in een diversiteit aan bedragen. De wet maakt duidelijk dat gegevens niet meer bij de schuldenaar worden bevraagd, maar dat ze geautomatiseerd worden opgehaald uit de administraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Basisregistratie Personen (BRP).

Door de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vbvv) wijzigen een viertal zaken

 1. Verplichte beslagvolgorde
  • Beslaglegging zoveel mogelijk op dezelfde inkomstenbron (betere afstemming tussen beslagleggers onderling).
 2. Invoering rol coördinerend deurwaarder (CDW)
  • Deze stelt de bvv vast en is aanspreekpunt voor eventuele andere beslagleggers.
 3. Berekening van de bvv
  • Je hoeft (in principe) geen gegevens meer bij de inwoner op te vragen. De berekening vindt plaats op basis van de woonsituatie en het inkomen uit de administraties van het UWV en de BRP.
 4. Hoogte van de afloscapaciteit
  • Anders dan voorheen is de afloscapaciteit nu altijd minimaal 5% van de bijstandsnorm. Inwoners moeten nu dus altijd aflossen.

2 manieren om de nieuwe berekening beslagvrije voet te maken

Het Inlichtingenbureau biedt een webportaal waarin, na het handmatig ingeven van een BSN, een berekening plaatsvindt. Gebruik van een application-to-application (A2A) module is ook mogelijk. Dit biedt het voordeel dat de berekening automatisch vanuit het financiële pakket gebeurd. Voor beide is een aanmelding noodzakelijk bij het Inlichtingenbureau (incl. eH3, e-Herkenning niveau 3).

Momenteel ronden wij de testfase van een A2A-module af

Deze tool integreren we (na aanschaf) met CiVision Innen en iFinanciën. Je gebruikt hem in combinatie met het invorderingsbeleid van jouw gemeente. Maar de invoering van de A2A-tool start of stopt natuurlijk niet bij de aanschaf en implementatie daarvan. Ook processen binnen jouw gemeente dien je te stroomlijnen op de nieuwe wet. Denk daarbij aan het inrichten van autorisaties, het herijken van werkprocessen, het opmaken van brieven en instructies aan medewerkers.

Jaarlijks doet de beslaglegger een herberekening

Dit in verband met eventuele veranderende omstandigheden. De inwoner kan ook zelf (laten) controleren of de vastgestelde bvv (nog) overeenkomt met de voor hem/haar geldende situatie. Met de tool maak je vrij snel een herberekening. Maar zoals gezegd vergt dat ook de juiste procesbenadering.

Meer weten?

Meer informatie over de Wet vbvv is te vinden via vng.nl, het Inlichtingenbureau of de Rijksoverheid.

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van de A2A-tool voor CiVision Innen of iFinanciën?

Neem contact met me op via mijn gegevens hieronder.

Deel via:

‘Ik wil investeren in gezamenlijke uitdagingen.’

Elias Tsouvelekidis, Product Owner Functioneel
pinkroccade_Elias_Tsouvelekidis_013_AS-extra-kl.png