Direct naar de content
icon search white
13 augustus 2021 - Blogs

Opinie Financieel inzicht is cruciaal en je financieel systeem moet dat optimaal faciliteren

Door steeds snellere technologische ontwikkelingen, verdere digitalisering en uitgebreide integratiemogelijkheden is er steeds meer data in applicaties aanwezig. Daar is steeds meer mee mogelijk. Dit biedt veel kansen en is nodig om meer grip te krijgen op steeds complexere processen. Het is echter ook uitdagend om deze ontwikkelingen daadwerkelijk om te zetten in kansen.

Gemeenten willen meer financieel inzicht, maar dat blijkt vaak lastig

In verouderde financiële ICT-systemen zijn rapporten niet flexibel, niet gebruiksvriendelijk en is de data niet makkelijk te bevragen. Ook zijn deze systemen vaak nog niet in staat om actuele data te genereren. Soms heb je als medewerker bijna programmeer skills nodig om de juiste gegevens boven tafel te krijgen en dat werpt drempels op. Daardoor verlies je binnen je organisatie draagvlak om financiële kennis op te bouwen en om deze kennis continu in te zetten. En dat in een tijd waarin je meer dan ooit inzicht nodig hebt om grip te houden op steeds complexere financiën. Daarnaast zien we dat externe auditors, zoals accountants, een steeds meer uitgebreide en complexe informatiebehoefte hebben. Als organisatie wil je dat je applicatie in die behoefte kan voorzien.

Optimaal inzicht is mogelijk, maar niet zonder je software leverancier

Financieel inzicht dient optimaal ondersteund te worden door je softwareleverancier. De juiste software maakt het bijvoorbeeld mogelijk om data real time te bevragen. Zo heeft iedereen binnen je organisatie altijd actuele informatie tot zijn of haar beschikking. Of het nou gaat om de liquiditeitsplanning, de begroting of het verloop van je budgetten. De juiste software stelt je ook in staat om vanuit die informatie trends te zien en voorspellingen te doen. Zo kun je in je budgetbepaling nu al anticiperen op toekomstige veranderingen in een dynamische wereld. Visuele presentatiemogelijkheden in een dashboard bieden daarbij vaak nog meer inzicht, ook op tablets en smartphones. Dergelijke mogelijkheden zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat om met de data aan de slag te gaan en de kans op meer inzicht en grip te verzilveren.

Financieel inzicht is niet alleen beperkt tot de financiële afdeling

Binnen gemeenten zijn er allerlei domeinen met een sterke relevantie naar het financieel domein. Denk hierbij aan het sociaal domein of het belastingen domein. Door data uit deze domeinen in een Business Intelligence applicatie samen te brengen met financiële data creëer je breder inzicht. Daarmee ben je in staat om de financiën én de achterliggende processen aan elkaar te verbinden. Om dit te faciliteren, is het belangrijk dat je de financiële data gemakkelijk en veilig kan ontsluiten.

Van inzicht naar sturing

Op het moment dat je het financieel inzicht volledig op orde hebt, is de volgende stap om je inzichten te delen en in te zetten als sturingsmiddelen. Zo krijg en houd je grip.

Meer weten?

Neem contact met me op via onderstaande gegevens. Ik vertel je graag meer.

Deel via:

‘Mijn doel is om samen met de klant en ons team oplossingen te realiseren die de gemeente optimaal ondersteunen bij haar eigen doelen.’

Julius Haagh, Product Manager Financiën & Services
pinkroccade_Julius_Haagh_041_AS.png