Direct naar de content
icon search white
15 januari 2021 - Blogs

Met meer gemak de jaarlijkse debiteuren werkzaamheden uitvoeren

Het jaar 2021 is pas net begonnen, het jaarwerk is waarschijnlijk net achter de rug, en er staan direct weer een aantal grote jaarlijkse werkzaamheden op de agenda. Zo dient er binnenkort gestart te worden met het opstellen van de jaarrekening en de bijbehorende accountantscontrole. Daarnaast zal binnenkort ook de jaarlijkse aanslagoplegging weer plaatsvinden. Kortom, er staat een drukke periode voor de deur. Een goede tijd om eens te kijken welke mogelijkheden er zijn om deze werkzaamheden makkelijker te maken binnen CiVision Innen/iFinanciën.

 

Met minder moeite meer halen uit je invorderingsadministratie

Via de Tool Interne Controle op Invordering (TICI) zijn veel rapportages te draaien die de accountantscontrole voor de debiteurenfunctionaliteit een stuk makkelijker maken.

Denk hierbij aan een ouderdomsanalyse van je posten en de mogelijkheid om je debiteurensaldo te zien op een bepaalde datum in het verleden. Hiermee is het dus eenvoudig mogelijk om een afloopcontrole te doen. Ook de rest van het jaar kan je deze tool natuurlijk gebruiken om vat te houden op betalingsregelingen en automatische incassoschema’s.

In een ander overzicht kan je weer in de gaten houden dat posten met uitstel van betaling niet onnodig lang dit uitstel hebben. Of signaleren dat de uitsteldatum wel erg dichtbij komt en het misschien nodig is om een regeling te treffen met de debiteur.

Een 3e overzicht dat ook te maken heeft met de aanslagoplegging is het overzicht op basis van hoofd- en deeloperatie. Hiermee wordt het mogelijk om per belastingsoort en jaar een overzicht te draaien van het oorspronkelijk opgelegde bedrag en het nog openstaande saldo.

Automatisch verwerken van machtigingskaartjes

Een module die goed van pas komt bij de aanslagoplegging is de AVI-module, het automatisch verwerken van machtigingskaartjes. Hiermee is het mogelijk om met 1 handeling een mandaat vast te leggen in zowel CiVision Innen/iFinanciën als in de belastingenapplicatie van PinkRoccade.

Mocht er al een opgelegde aanslag zijn uit het betreffende jaar, dan wordt er ook direct een incassoschema vastgelegd bij de aanslag. En natuurlijk is het mogelijk om hier direct een brief van te versturen aan de debiteur.

Mocht er nog geen aanslag zijn opgelegd, dan wordt het incassoschema aangemaakt op het moment dat de aanslag wordt ingelezen in CiVision Innen/iFinanciën.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de jaarlijkse debiteurenwerkzaamheden in CiVision Innen/iFinanciën makkelijker te maken.

Wil je meer informatie ontvangen of een demo via MS Teams volgen?

Laat ons weten van welke module(s) je dit wil via prlg.fs@pinkroccade.nl of neem direct contact op via onderstaande gegevens.

Deel via: