Direct naar de content
icon search white
24 januari 2022 - Blogs

'Meet the team' achter Samen Verder

Begin 2021 lanceerde het team van PinkRoccade Publiekszaken 'Samen Verder'. Dit is een totaalpakket aan dienstverlening specifiek afgestemd op de Burgerzakenafdeling. Inmiddels ondersteunen we ruim 60 gemeenten door samen te werken aan concrete doelen en resultaten. En daar zijn we trots op! Een mooi moment om eens terug te blikken én wat meer te vertellen over de vaste gezichten achter het Samen Verder team. In deze blog daarom aan het woord: Sonja van den Bosch en Ruby Monde.

Een stukje achtergrond

Sonja van den Bosch (sinds 2019 werkzaam bij PinkRoccade Publiekszaken) en Ruby Monde (sinds 2016 werkzaam) hebben beide een coördinerende en uitvoerende rol binnen de Samen Verder optimalisatietrajecten. 

Ruby en Sonja.jpeg
Links op de foto: Sonja, rechts: Ruby
Sonja en Ruby

‘We zijn eind afgelopen jaar en begin dit jaar bij veel klanten (digitaal) over de vloer geweest om ze mee te nemen in een Samen Verder kick-off. Dit is een 2 uur durende sessie waarin we samen met de gemeente de stand van zaken opmaken aan de hand van bekende cijfers. Het is vooral een interactieve sessie waarbij de input en output geldt als basis voor de doelstellingen waarmee de gemeente het komende jaar aan de slag gaat. Diverse iService dagen zetten we hiervoor in, aangevuld met alle andere elementen uit het pakket zoals iAcademy, performance checks, het toepassen van best practices, het werken met de VIPchat en iRelease. Ook zijn we dit jaar begonnen met evaluatie kick-offs. Hierbij kijken we samen met de gemeente welke doelstellingen er al zijn behaald en waar we het komende jaar mee verder gaan.’

Voorbeelden van doelstellingen 

Nu vraag je je misschien af... aan wat voor soort doelstellingen werken de gemeenten zoal tijdens een Samen Verder traject? Hierbij een greep uit de doelstellingen die de afgelopen periode met verschillende gemeenten zijn vastgelegd:

  • Q4 2022 scoort gemeente x met alle selfserviceprocessen boven de landelijke benchmark;
  • iOverlijden scoort in Q4 2022 boven 90% selfservice;
  • Q4 2022 worden alle apps op dezelfde efficiënte wijze door alle medewerkers van gemeente x gebruikt.
  • Met iBurgerzaken werken wij eind 2021 100% digitaal. Dat wil onder andere zeggen dat we geen onnodige documenten printen én geen onnodige documenten opvragen bij de burger;
  • De selfservicepercentages liggen eind 2021 minimaal op de benchmark;
  • Op datum x plannen we een kennissessie met het team waarbij we overzichtelijk maken welke koppelingen iBurgerzaken bij de gemeente gebruikt;
  • We koppelen Oribi vanuit het project om zo de eerste inschrijving efficiënt te kunnen gaan gebruiken.

Het (optimale) gebruik van iBurgerzaken in kaart

"Naast het bepalen van doelstellingen, is de kick-off ook een mooi moment om in kaart te brengen of de gemeente alle iBurgerzaken functionaliteit al optimaal gebruikt. Zo zijn er bij de afgelopen releases wat nieuwe functionaliteiten bijgekomen in iBurgerzaken zoals: controle briefadres, persoonsonderzoek, registratie overlijden en actualisering PL waar mooie stappen mee gezet kunnen worden."

Thema inclusieve dienstverlening

"Samen Verder sluit ook goed aan bij het project 'iBurgerzaken voor allemaal', ook wel inclusieve dienstverlening. Zo kun je bijvoorbeeld een Samen Verder dag inzetten om je balie, burger en backoffice proces zo inclusief mogelijk te maken en alle stappen zo lean mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld je proces eerste inschrijving of adresonderzoek."

Ga zo door

"Voor ons is het fijn om te merken hoe soepel we samen met gemeenten nuttige invulling vinden voor de uit te voeren consultancydagen. Zo veranderen de bezoekjes van onze consultants aan de gemeenten in mooie focus dagen waarop we een proces optimaal vastpakken en verbeteren. Onze boodschap voor alle gemeenten die gestart zijn met Samen Verder: wees trots op wat jullie tot nu toe bereikt hebben, op naar 2022 met nog veel meer mooie successen!"

Neem gerust contact met ons op

Heb je een vraag over Samen Verder? Neem dan gerust contact op met Sonja.vandenBosch@PinkRoccade.nl en Ruby.Monde@PinkRoccade.nl.

Deel via: