Direct naar de content
icon search white
17 januari 2018 - Blogs

Een ambtenaar in de schoenen van een burger

Net voordat het nieuwe jaar werd ingeluid, maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat er gemiddeld 30 meldingen van datalekken zijn per dag. Dit zijn om precies te zijn 10.950 datalekken per jaar. En dat betreft alléén de gemelde datalekken. Meer meldingen betekent ook meer openheid van zaken. Op deze manier kun je als organisatie kijken waar over het algemeen de kwetsbaarheden liggen en waar verbeteringen dienen te worden doorgevoerd.

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt, krijgen burgers meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. De hoogste tijd om je als organisatie hierop voor te bereiden, als dit nog niet het geval is.

Als ambtenaar heb je niet alleen vanuit het zakelijke oogpunt met de AVG te maken, maar sta je ook in de schoenen van de burger. Ook jouw gegevens staan namelijk in het gemeentelijke gegevensmagazijn. Dit betekent dat een datalek jou als persoon net zo hard kan raken als iedere andere burger.

De meeste datalekken worden veroorzaakt door de mens zelf

Dit kan onbewust, door bijvoorbeeld een e-mail met privacygevoelige informatie te verzenden naar de verkeerde ontvanger. Maar ook bewust, door gegevens te gebruiken voor een doel waarvoor ze niet zijn bedoeld. Als medewerker heb je dus een grote invloed op het veilig gebruiken van privacygevoelige informatie en het voorkomen van datalekken.

Bewustwording van je eigen kwetsbaarheid is hierbij cruciaal

De gele post-its met wachtwoorden aan je beeldscherm kan bijvoorbeeld echt niet meer. Ook phishing e-mails kunnen met wat kennis van Google makkelijker worden herkend. Kijk daarom eens kritisch naar het reilen en zeilen van jouw eigen werk. Uiteindelijk is het doel van de AVG geen extra wet- en regelgeving. Het zorgt ervoor dat jij als burger meer in control bent over je eigen gegevens.

Uiteraard kunnen wij je helpen bij het klaarstomen van jouw organisatie voor de AVG. Bijvoorbeeld met een workshop autorisatiebeheer in CiVision Middelen en Innen of een technische opleiding SAP Security & Health Check gebaseerd op de BIG/AVG en ENSIA.

Heb je daarnaast ons webinar over autorisatiebeheer van het SAP systeem gemist? Stuur me een bericht en ik zorg ervoor dat je deze per e-mail ontvangt.

Deel via:

‘Ik vind het belangrijk dat je ons als klant weet te vinden. Voor een goed gesprek, het uitwisselen van visies en natuurlijk ook voor vragen.’

Lotte Derkse, Sales Manager Financiën & Services
pinkroccade_Lotte_Derkse_189_AS.png