Direct naar de content
icon search white
Voor de gemeente Veere ligt de oplossing in de Cloud

De cloud als antwoord op de visie van Veere

PRL14_0051_uitwerkingbeeld_blauw.jpg
Veiligheid 100% Met cloud voldoen we aan de wet- en regelgeving
Altijd dichtbij voor 20.000 burgers
Volledige digitale dienstverlening 24/7 tijd- en plaatsonafhankelijk

Veere, altijd dichtbij”. Dat is de visie van de gemeente Veere op de dienstverlening aan haar burgers, bedrijven en bezoekers. Hoofd bedrijfsvoering Geert Ridderbos legt uit hoe die visie gestalte krijgt binnen de gemeente en hoe automatisering, informatiebeleid en de cloud daarin een wezenlijke rol gaan spelen. Ridderbos: ‘Veere wil een bestuurskrachtige, zelfstandige gemeente zijn met een slimme, flexibele organisatie. Die organisatie moet een excellente dienstverlening verzorgen aan onze burgers (zo’n 20.000) onze bedrijven (2.000) en onze bezoekers (4 miljoen toeristenovernachtingen per jaar).

tijd- en plaatsonafhankelijk

Perfecte dienstverlening voor burgers, bedrijven en bezoekers

‘Oneindige flexibiliteit, beschikbaarheid en veiligheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor een excellente dienstverlening’, gaat Ridderbos verder. ‘En om aan die voorwaarden te kunnen voldoen, heeft de gemeente Veere besloten om in de cloud te gaan met haar mid- en backoffice oplossingen, haar infrastructuur en platformen.

24/7

Beschikbaarheid

Met de keuze voor de Pink Private Cloud hebben we sowieso gegarandeerde 24/7 beschikbaarheid van onze systemen én een dubbele uitvoering in het Twin Data Center. Als er een probleem is in het ene datacenter, dan neemt een datacentrum op een fysiek andere locatie het automatisch over.

Gegarandeerd

Veiligheid

De derde belangrijke reden waarom de gemeente Veere de cloud in gaat met haar PinkRoccade Local Government portfolio is veiligheid. Ridderbos: ‘Met de huidige exploitatie heeft de automatiseringsafdeling haar handen vol om dat in goede banen te leiden. In een volledig gedigitaliseerde toekomst worden de verantwoordelijkheden, eisen en wet- en regelgeving alsmaar groter, ingewikkelder en veeleisender. Dan wordt het voor onze organisatie onbetaalbaar om aan alle veiligheidsregels, privacywetgevingen en ISO-certificeringen te voldoen en dat allemaal goed te beheren. Uitbesteden is dan de beste en goedkoopste optie.’

Deel via:

Gemeentelijke Informatievoorziening | Kennisgerichte oplossingen

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden waardoor nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio's, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners ontstaan.

Informatievoorziening

Experts

Maak kennis met onze experts