Direct naar de content
icon search white
Gemeente Beekdaelen

Samen op weg naar een toekomstbestendige gemeente, Beekdaelen

startup-594090_1920.jpg
Gemeenten 3 fuseren
Inwoners 36.000 totaal in Beekdaelen
Dorpskernen 15 komen samen

Omringd door de stedelijke gemeenten Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg gaan de landelijke gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen vanaf 1 januari 2019 op in de fusiegemeente Beekdaelen. De fusie komt tot stand met het doel om toekomstbestendiger te zijn. Gemeenten krijgen steeds meer taken. Door een grotere gemeente te worden wil Beekdaelen meer kwaliteit bieden, minder kwetsbaar zijn, kosten besparen en gebruik maken van extra kansen die zich voortdoen. Het daadwerkelijk realiseren van deze fusie vraagt veel van alle betrokkenen. De stip op de horizon is duidelijk. Maar flexibiliteit van alle partijen, zowel projectleiders als projectleden is een vereiste. En een goede samenwerking vormt de basis voor een succesvolle start in 2019.

De behoefte van onze burgers zo goed mogelijk invullen

Een plek waar het goed leven en werken is in een aantrekkelijk landschap. Dat is wat de gemeente Beekdaelen wil voor haar burgers. ‘’We streven naar een goede service, digitalisering waar mogelijk en maatwerk waar nodig. We willen aandacht voor onze inwoners. En we willen mee met nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Het uitgangspunt is de eenvoud voor de burger om producten aan te vragen. En de eenvoud in de werkprocessen voor medewerkers’’. Cindy Blom (Adviseur Dienstverlening bij de gemeente Nuth) vervolgt: ‘’Veel burgerzakenproducten kunnen online worden aangevraagd, zeker 75%. Uiteraard kan nog niet alles digitaal, zoals de correcte identiteitsvaststelling, en andere complexere producten en diensten. Maar ook daarin zijn veel ontwikkelingen gaande. Ik denk dat de traditionele afdeling Burgerzaken hierin flink zal ontwikkelen in de komende jaren en hun rol verandert.’’, vertelt Cindy.‘Uiteraard moet je dan ook ervoor zorgen dat burgers weten welke mogelijkheden je biedt in je dienstverlening. En zelfs de gemeente Beekdaelen kan daar denk ik nog veel winst in behalen. Campagnes draaien hiervoor heeft volgens mij niet zoveel zin, een burger gaat toch pas informatie zoeken op het moment dat ze een product of dienst nodig hebben. En laten we eerlijk zijn, dit is meestal maar één keer in de vijf tot tien jaar dat je bij de gemeente moet zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat juist op dat moment onze  informatie begrijpelijk en duidelijk is. En dat de informatie inhoudelijk klopt, met daarbij een uitleg over hoe een aanvraag kan worden gedaan.’’.

Samen werken aan de toekomst

‘’Wij geloven in SAMEN. Beekdaelen maken we samen met onze inwoners, ondernemers,  leveranciers, bestuur en collega’s! Samen maken wij van Beekdaelen een toekomstbestendige gemeente en proberen wij alle kansen te benutten.’’ legt Cindy uit. Tijdens de kick-off voor de implementatie van het burgerzakensysteem en systeem voor gegevensuitwisseling (een van de vele projecten die voor de herindeling uitgevoerd worden) is de aftrap gemaakt voor het project. Alle specialismen van het project: techniek, communicatie, vakspecialisten en projectleiders zijn samen aan de slag gegaan om de eerste stappen te maken. Cindy deelt haar ervaring: ‘’Wij vonden het heel prettig dat PinkRoccade met een goede delegatie aanwezig was. Alle vakgebieden waren vertegenwoordigd en alle disciplines zijn bij elkaar gebracht. Zij moeten het toch samen gaan doen. De eerste, belangrijkste stap is daarmee gemaakt.’’. En Cindy legt uit dat er direct na de kick-off ook stappen zijn gemaakt: ‘’De plannen van aanpak en planningen worden gemaakt, de testconversie is gestart en de opleidingen voor de applicatiebeheerders en medewerkers staan gepland. Dat gaat allemaal erg snel. Jeroen en Dirk (consultants PinkRoccade, red.) hebben daarin een belangrijke bijdragen. Zij weten exact wat we moeten doen en regelen en nemen die ervaring mee. Dat is fijn!’’.

Daarnaast werkt de gemeente Beekdaelen ook met haar burgers samen. Cindy vervolgt: ‘’Vanaf dag 1 zijn onze burgers betrokken. Tijdens de verkiezingen vorig jaar hebben burgers al gestemd over de nieuwe naam. En daar is Beekdaelen uitgekomen. Ook zijn in alle vijftien kerkdorpen dorpsbijeenkomsten georganiseerd om als gemeente in gesprek te gaan met inwoners, verenigingen en ondernemers. We denken dus veel na over hoe we het project moeten aanpakken, zowel intern, met leveranciers als met onze burgers.’’.

Focus en vertrouwen

Door de beperkte tijd en de grote hoeveelheid werk die een herindeling vraagt, moeten er keuzes worden gemaakt. Cindy legt uit: ‘’1 januari 2019 is het project nog niet afgerond. Voor nu is de focus dat technisch alles werkt en wij onze werkzaamheden kunnen doen. Vanaf 2019 gaan we andere en nieuwe producten implementeren. Zo willen we heel graag een koppeling met Oribi. En willen we gebruik maken van iNaturalisatie en iRapportage. Allemaal zaken die ons werk efficiënter zouden maken. Maar nu richten we ons op het verstrekken van producten aan onze burgers.’’.

Deel via:

Publiekszaken

Oplossingen die innovatieve selfservicefunctionaliteit bieden waarmee burgers en ketenpartners zelf het werk kunnen doen, 7x24 uur en overal bereikbaar zijn. PinkRoccade Publiekszaken ondersteunt gemeenten bij de transformatie naar de dienstverlening van de toekomst.

Meer over onze Publiekszaken oplossingen

Experts

Maak kennis met onze experts