Direct naar de content
icon search white
Veere wil een bestuurskrachtige, zelfstandige gemeente zijn met een slimme, flexibele organisatie.

Kraakheldere cloud strategie van gemeente Veere

PRL14_0051_uitwerkingbeeld_blauw.jpg
Focus op dienstverlening 22000 Burgers en bedrijven
Gegarandeerde 24/7 beschikbaarheid van systemen
Met Pink Private Cloud 0,0 ongerustheid

Gemeente Veere is één van de eerste gemeenten die ervoor heeft gekozen om volledig met haar kernapplicaties naar de cloud over te stappen. Eind 2014 wil de gemeente Veere met al haar PinkRoccade Local Government applicaties, platformen en servers in de cloud zitten. Veere heeft bewust voor een getrapte migratie gekozen. Ridderbos: ‘We beginnen met Publiekszaken en de Wmo-kant. Als dat eenmaal draait, dan gaan we ook met de andere onderdelen over.’

automatisering

Visie gemeente Veere

“Veere, altijd dichtbij”. Dat is de visie van de gemeente Veere op de dienstverlening aan haar burgers, bedrijven en bezoekers. Hoofd bedrijfsvoering Geert Ridderbos legt uit hoe die visie gestalte krijgt binnen de gemeente en hoe automatisering, informatiebeleid en de cloud daarin een wezenlijke rol gaan spelen. Ridderbos:‘Veere wil een bestuurskrachtige, zelfstandige gemeente zijn met een slimme, flexibele organisatie.

Dienstverlening

Excellente dienstverlening

Gemeente Veere moet een excellente dienstverlening verzorgen aan onze burgers (zo’n 20.000), onze bedrijven (2.000) en onze bezoekers (4 miljoen toeristenovernachtingen per jaar). Ons beleid daarbij is dat we directe dienstverlening altijd zelf uitvoeren en niet directe dienstverleningstaken uitbesteden aan strategische partners. Op die manier kunnen wij onszelf maximaal focussen op onze kerntaak: excellente hulp bieden aan onze klanten. Zij vormen immers ons bestaansrecht.’

Cloud

Cloud is de toekomst

De cloud is de enige oplossing om aan de toekomstige uitdagingen te voldoen. De cloud is hét antwoord op de toekomstvisie van de gemeente Veere: excellente dienstverlening voor burgers, bezoekers en bedrijven. 

Deel via:

Wil je meer weten?

In de volledige case bespreken we de aandachtspunten van de transitie van de cloud.

De volledige klantcase bekijken?

Download document (575KB)

Gemeentelijke Informatievoorziening | Kennisgerichte oplossingen

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden waardoor nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio's, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners ontstaan.

Informatievoorziening

Experts

Maak kennis met onze experts