Direct naar de content
icon search white

Versnelde aanpak voor blije medewerkers en burgers

Overlijden - riet
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App Samen Verder
#139

Samen verder

Herken je dat ook? Door de waan van de dag kom je er niet altijd aan toe om kritisch naar je eigen gemeentelijke processen te kijken en deze te optimaliseren. Vanuit onze ervaring bij ruim 160 gemeenten, weten we dat het live brengen van iBurgerzaken of één van onze modules slechts het begin is. Onder het motto “Samen Verder” bieden we daarom een totaalpakket aan dienstverlening gevuld met dienstverleningsproducten zoals iService, iRelease, iPerformance en iAcademy. Dit alles met de focus op het verbeteren van de dienstverlening en het nog efficiënter laten werken van de applicatiebeheerders en eindgebruikers. Het is een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en blije burgers.

Versnelde aanpak voor blije medewerkers en burgers

Sinds de herindeling in 2019 gebruikt gemeente Beekdaelen iBurgerzaken. Nadat de basis op orde was gesteld pakten ze direct door met procesoptimalisatie. Onder de noemer ‘dienstverlening bouwen we samen’ stippelt Beekdaelen het pad uit richting de dienstverlening van de toekomst: digitaal waar mogelijk én maatwerk waar nodig. Hierbij wordt ingezet op 70% selfservice over alle processen heen.

Cindy Blom, adviseur dienstverlening, gemeente Beekdaelen

‘Om het optimale uit ons burgerzakensysteem te blijven halen gaan we bestaande processen beter inrichten én nieuwe modules gebruiken. Hierbij is de wens uitgesproken om meer datagedreven te werken en resultaten vervolgens te monitoren en bijsturen. Het dienstverleningsconcept Samen Verder sluit hier perfect bij aan en kwam voor ons precies op het juiste moment. Geen losse dienstverleningsdagen en opzichzelfstaande initiatieven maar een gezamenlijk traject. Dit totaalpakket aan dienstverlening stelt ons in staat onze doelen versneld en doordacht te bereiken.’

Deel via:

Waarom dit werkt

Zie het als een optimalisatiereis door de wereld van iBurgerzaken. Door het stellen van concrete (SMART) doelen, het blijven zetten van stappen en het meten van de resultaten worden de gestelde doelen bereikt. Enkele voorbeelden: Het verder optimaliseren van digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven, het behalen van de benchmark van 71% selfservice. Het gebruik van de applicatie optimaliseren, met als doel een werkdrukvermindering van 30%. Het vergroten en behouden van de gebruikerstevredenheid.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)