Direct naar de content
icon search white

Prefill gegevens

office-1209640_1280.jpg
thema icon
thema Selfservice
App iVerblijf & Adres
#117

Maak digitale aangifte gebruiksvriendelijk

Inwoners en ondernemers verwachten steeds meer dat zij producten en diensten online kunnen aanvragen. Tegelijkertijd kent de gemeente (dienstverlenings-)doelstellingen en soms zelfs een taakstelling. Daarom is inrichting en continue verbetering van de online dienstverlening voor alle gemeenten een hoofdzaak. Uiteraard is het dan wel van belang om een gebruiksvriendelijk proces aan te bieden aan burgers en bedrijven. Daarbij zijn de 80/20 regel hanteren en het slim gebruikmaken van de mogelijkheden cruciaal. Hanteer en onderdruk de neiging om alles voor iedereen geschikt te maken, richt je op de happy flow.

Prefill gegevens

Binnen alle iBurgerzaken processen minimaliseren we het handmatig invoeren; waar mogelijk zijn gegevens vooringevuld (prefill). Om een drietal voorbeelden te noemen: Zo presenteert iVerblijf & Adres de relevante gerelateerden bij de aangifte van een verhuizing. Toont iBurgerzaken automatisch de erkenning ongeboren vrucht bij de aangifte geboorte. En is het mogelijk om vanuit een adresonderzoek een verhuizing te starten zonder de persoonsgegevens opnieuw in te voeren.

Deel via:

Waarom dit werkt

ICT kan perfect de bulk oplossen. Een focus op uitzonderingen zou de dienstverlening lastiger maken voor de grootste groep gebruikers; diensten worden onnodig complex en dus klantonvriendelijk. Als het grootste deel van de klanten zijn zaken goed kan regelen houd je meer tijd over om de rest op een andere wijze goed te bedienen en gepaste aandacht te geven. Bovendien duurt de ontwikkeling minder lang en blijft het product daardoor goedkoper.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)