Direct naar de content
icon search white
1 november 2022 - Nieuws

Overstap Riccardo de Boef van Thorbecke naar PinkRoccade

Per 1 november maakt Riccardo de Boef de overstap van Thorbecke naar PinkRoccade Ruimte & Omgeving. Als strategisch productmanager gaat hij aan de slag om samen met het team nieuwe oplossingen te realiseren op het gebied van objecten en belastingen. Het doel: nog beter inspelen op de behoeften die er zijn in de markt. Waarom kiest Riccardo na 24 jaar voor PinkRoccade? Lees hier zijn verhaal.

Het leveren van toegevoegde waarde voor klanten was voor Riccardo altijd al een belangrijke drijfveer

Riccardo de Boef (500 x 500 px).png

Hij heeft nooit veel gehad met bedrijven die ‘voor een appel en een ei’ producten en diensten leveren. Riccardo: "Het leveren van een echte toegevoegde waarde kost nou eenmaal tijd en geld. Dat was voor mij destijds de reden om te kiezen voor adviesbureau Thorbecke." Na een periode van 24 jaar is het kunnen leveren van een toegevoegde waarde voor hem ook de reden om de overstap te maken naar PinkRoccade. 

Riccardo: "Ik zie in het land een beweging naar integraal gegevensbeheer dan wel gegevensmanagement"

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie (BGT), Ondergrond (BRO), WOZ (BR WOZ), etc. gaan grotendeels onafhankelijk van elkaar te werk. Uitvoeringsorganisaties lopen volgens hem steeds meer tegen de nadelen hiervan aan. Riccardo: "Het levert fouten en verschillen op. En dat zorgt voor frustraties en onnodige kosten. Ook de komst van de Samenhangende Objectenregistratie en de nieuwe Omgevingswet dwingt uitvoeringsorganisaties om op een andere manier naar gegevensbeheer te kijken." 

Goede tooling is daarbij onmisbaar

Riccardo: "PinkRoccade besteedde de afgelopen jaren veel tijd en energie aan het ontwikkelen van iObjecten. Deze applicatie verbindt de bovengenoemde registraties met elkaar. Zo voorkom je verschillen en dubbele werkzaamheden. En dat is nu precies wat mij aanspreekt. Vooruitlopen op komende ontwikkelingen en samen met uitvoeringsorganisaties een product ontwikkelen waar echt behoefte aan is. Zowel voor de objectenregistratie als voor het belastingproces." 

Riccardo de Boef

‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder.’

Vakinhoudelijke kennis inbrengen bij een ICT-bedrijf is erg belangrijk

Riccardo: "Juist om te voorkomen dat je software ontwikkelt met uitsluitend een ICT-bril. Hier zie ik voor mijzelf een belangrijke rol weggelegd. Ik vind het belangrijk om dit zoveel mogelijk in samenwerking met uitvoeringsorganisaties te doen. Mijn motto: ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’.”

Deel via: