Direct naar de content
icon search white

iObjecten: een toekomstbestendige oplossing voor de gemeente van morgen

iObjecten
Eenmalig registeren en daarna meervoudig gebruiken!
Gebruiks-vriendelijke wizard die je door het proces heen leidt
Integratie met Google Streetview en daarnaast nieuwe objecten secuur intekenen

Efficiënt werken en minder kwetsbaar. Het is een wens van veel gemeenten. De applicatie iObjecten biedt gemeenten vandaag al uitkomst bij het registreren en muteren van de objecten van morgen. Door BAG, WOZ, BRK en BGT daarin aan elkaar te koppelen, realiseren gemeenten tijdwinst en voorkomen ze fouten en dubbele vastlegging.

Gemeente Boekel treedt op als co-creator, samen met een aantal andere gemeenten en PinkRoccade bij de ontwikkeling van de applicatie. Samen kom je tot de beste oplossingen, meent Angelique Ouwens, medewerker gegevensbeheer bij de gemeente Boekel.

Angelique Ouwens

‘In iObjecten zijn onze praktijkervaringen opgenomen, waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.’

 

Het registreren van objecten

"iObjecten bevat, naast een nieuwe look and feel, een gebeurtenissen-wizard. Basisprocessen zoals verlenen bouwvergunning, sloop afgerond en melding start bouw zijn opgenomen in de applicatie. PinkRoccade werkt er hard aan om alle BAG-processen zo snel mogelijk in iObjecten op te nemen.

'Vandaag' wordt gewerkt aan een nog bredere toepasbaarheid van de applicatie, zodat 'morgen' ook de WOZ, BRK en BGT erin worden opgenomen. Daarmee gaan we toe naar een echte integrale objectregistratie. iObjecten betekent voor ons echt eenmalig registeren en meervoudig gebruiken, waardoor we efficiënter en correcter werken. Een toekomstbestendige oplossing."

Co-creatie

Op verzoek van PinkRoccade treedt gemeente Boekel op als een van de co-creators voor iObjecten. "Gemeente Boekel is vooruitstrevend. iObjecten past in het plaatje van vooruitdenken, vernieuwing, digitalisering. Als co-creator mochten wij de allereerste versie van de applicatie testen, de in iObjecten opgenomen processen en gebeurtenissen bekijken, beoordelen. Voordeel voor ons van de co-creatie is dat we het systeem al leren kennen. We hoeven nu niet te wachten tot het systeem helemaal is uitontwikkeld. Sterker nog, we helpen juist bij de ontwikkeling van het systeem. Vanuit onze praktijk opperen we allerlei ideeën en melden onvolkomenheden om het systeem te optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen."

"Samen kom je tot de beste oplossingen", aldus Ouwens. Volgens haar is iObjecten de investering die de co-creatie vraagt meer dan waard. "Het testen, beoordelen, feedback geven kost tijd en vergt de nodige energie. En geld, want we schaffen met iObjecten toch een nieuwe applicatie aan. Maar daar staat tegenover dat we door iObjecten met 100 procent zekerheid efficiënter kunnen werken. Kun je nagaan wat het voor een grote gemeente kan betekenen als de wet van de grote getallen geldt."

Ervaringen met PinkRoccade

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, sinds de allereerste kennismaking van Boekel met iObjecten. "In oktober 2015 implementeerden we de applicatie. Constateren we nu nog een onvolkomenheid of verbeterpunt, dan pakt PinkRoccade dit met voorrang op. Het is goed om te zien dat PinkRoccade de inbreng van ons als gemeente serieus neemt en er iets mee doet. Zo creëren we samen een goed systeem.

Doorgaans volgt binnen een dag de terugkoppeling. Dat is belangrijk in onze dagelijkse praktijk. Binnen de BAG hebben we te maken met wettelijke termijnen waarop mutaties moeten zijn doorgevoerd. PinkRoccade is daarmee bekend. Ze stellen alles in het werk om het voor ons mogelijk te maken aan die wettelijke eis te voldoen. Een systeem als iObjecten is kritisch voor ons werk en moet dus gewoon goed zijn. Wij moeten ons kunnen focussen op de primaire taken van de gemeente."

Deel via:

Ruimte & Omgeving

Er staat je veel te wachten in de komende jaren. Het belastingsysteem decentraliseert en steeds meer burgers verwachten dat je transparant bent. Met onze software iObjecten en Belastingen & Kadaster ben je klaar voor de toekomst.

Ruimte & Omgeving

Experts

Maak kennis met onze experts