Direct naar de content
icon search white
Vooruitdenken

Geboortedatum en -tijd bij de bron ophalen

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionali­teiten is het heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken en gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Benut elkaars sterke kwali­teiten om samen tot het gewenste eindresultaat te komen. Haal op wat de verwachtingen zijn en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwik­keling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo hebben de stakeholders die betrokken zijn bij de nieuwe functionaliteit een hechtere band met het product en ontstaan er goede ambassadeurs. 

Haal geboortedatum en -tijd op bij de bron

Een bevalling is voor de kersverse ouders natuurlijk een heel speciaal moment. Na de bevalling moeten er een hoop zaken geregeld worden én het liefst maken wij het de ouders zo gemakkelijk mogelijk. Zo kunnen ze optimaal van het speciale moment genieten! Met de koppeling naar Babyconnect is er sprake van een gebruiksvriendelijke, digitale gegevensuitwisseling: de geboortedatum- en tijd, verloskundige, locatie en plaats/gemeente worden direct opgehaald bij de bron, in de diverse geboorte- zorgsystemen. Hiermee worden de ouders ontlast want ze hoeven minder gegevens zelf in te vullen, zo kunnen ze optimaal genieten van het speciale moment! Bovendien hoeft de arts of verloskundige niet langer na de aangifte een verklaring af te leggen.

Deze innovatie in de praktijk

Wanneer de kersverse ouders binnen iGeboorte+ inloggen met DigiD wordt Babyconnect aangeroepen. Dit gebeurt enkel indien ze zelf toestemming geven dat deze gegevens opgehaald mogen worden. Zij leveren de gegevens van de geboorte aan zoals geboortedatum en geboortetijd. De toegevoegde waarde van deze innovatie is dat de geboorte van een kind geverifieerd wordt met de geboortegegevens uit de diverse geboortezorgsystemen. Hierdoor is de verklaring van de arts of verificatie door een verloskundige niet meer nodig. Wanneer een kind niet bekend is in de zorgsystemen kan er uiteraard teruggevallen worden op de huidige processen. Door deze nieuwe koppeling met Babyconnect wordt de digitale aangifte voor de ouders nog makkelijker, sneller én vollediger.

Bekijk de videopitch van gemeente Helmond

In onderstaande video OPENgeboortezorg komen gemeente Helmond en Tilburg aan bod. De innovatie waarbij we de geboortezorg en de gemeente nog dichter bij elkaar brengen. 

2021-10-01_12-08-16.jpg


Neem gerust contact met mij op

Weer een mooie innovatie die laat zien wat OPENburgerzaken allemaal mogelijk maakt. Ben je benieuwd geworden? Of heb je zelf nieuwe ideeën voor OPENburgerzaken? Ik hoor het graag, stuur gerust een e-mail naar: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl

Deel via: