Direct naar de content
icon search white
Vooruitdenken

Digitaal ondertekenen

Steeds meer burgers maken kennis met het online geboorteaangifte doen; dit zorgt al voor een mooie tijdsbesparing voor zowel de burger als de ambtenaar. Met behulp van Evidos kan de arts of verloskundige nu ook digitaal ondertekenen én dus bevestigen dat een geboorte daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Eerst moest de ambtenaar opzoeken wie de desbetreffende arts of verloskundige was en deze vervolgens vragen om een bevestiging. Met het digitaal ondertekenen van Evidos is dat dus niet meer nodig. Dit OPENburgerzaken initiatief past binnen de categorie: Dienstverlening.

Digitale geboorteaangifte, digitaal ondertekend

Wanneer de geboorteaangifte door de burger is ingediend, komt dit te staan op de takenlijst van de ambtenaar. Voordat de aanvraag afgehandeld kan worden, moet er eerst nog een bevestiging van de arts of verloskundige komen. De ambtenaar kan dit automatisch vragen aan de arts of verloskundige en deze kan dan digitaal bevestigen of afwijzen (met reden). Op deze manier hoeft de ambtenaar niet op te zoeken wie de desbetreffende arts of verloskundige is en vervolgens deze op te bellen óf te mailen. 

Koppeling met Babyconnect

PinkRoccade Publiekszaken is momenteel bezig met een koppeling met Babyconnect. Wanneer de ouders inloggen met DigiD wordt er een koppeling met Babyconnect aangeroepen. Zij leveren de gegevens van de geboorte aan zoals geboortedatum en geboortetijd. De toegevoegde waarde van deze innovatie is dat de geboorte van een kind geverifieerd wordt met de geboortegegevens uit de diverse geboortezorgsystemen. Omdat de aangifte van het kind voor het grootste gedeelte al van tevoren is ingevuld is de verklaring van de arts én verificatie van een verloskundige niet meer nodig. Enkel wanneer een kind niet bekend is in de zorgsystemen kan er nog teruggevallen worden op de huidige processen. Door deze nieuwe koppeling met Babyconnect wordt de digitale aangifte voor de ouders nog makkelijker, sneller én vollediger

Neem gerust contact met mij op

Weer een mooie innovatie die laat zien wat OPENburgerzaken allemaal mogelijk maakt. Ben je benieuwd geworden? Of heb je zelf nieuwe ideeën voor OPENburgerzaken? Ik hoor het graag, stuur gerust een e-mail naar: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen met klanten verantwoordelijk voor nieuwe innovaties!’

Dylan Kusters, Innovatie Manager
Dylan Kusters