Direct naar de content
icon search white
Vooruitdenken

De techniek achter OPENburgerzaken

Het OPENplatform is de technische basis van OPENburgerzaken. Het maakt gegevensuitwisseling tussen gemeenten, burger en bedrijven mogelijk en is daarmee randvoorwaardelijk om verder te innoveren. Lees hieronder meer over de belangrijkste onderdelen van het platform. 

Final.png

 

Aniek de Vet, Product Owner OPENburgerzaken

‘OPENburgerzaken is een verrijking op iBurgerzaken en werkt zowel met als naast de burgerzakenapplicatie. OPENburgerzaken maakt het mogelijk om data uit iBurgerzaken op een veilige en toegankelijke manier uit te wisselen met gemeenten, ketenpartners & burgers.’

Beheer van het OPENplatform 

Het OPENplatform staat in de Cloud van PinkRoccade en wordt dus ook beheerd door PinkRoccade. Het is een multi-tenant oplossing. Dat betekent dat iedere gemeente en aangesloten ketenpartner gebruikt maakt van hetzelfde OPENplatform. Wij hoeven dus geen lokale software te installeren. We configureren het OPENplatform zodat de gemeente en/of ketenpartner erop aan kan sluiten. De impact van de technische implementatie en het beheer & onderhoud is voor de gemeente dus klein.

API

Een API maakt het mogelijk dat twee systemen met elkaar kunnen communiceren. In dit platform stellen we API’s beschikbaar gebouwd op basis van de standaarden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Notificatieservice

Met deze service zijn wij in staat een andere gemeente, burger of bedrijf te notificeren. Dit gaat op basis van een abonnement structuur waarbij we een aanbieder en een afnemer kennen.

Eventdataservice

Met deze service zijn wij in staat om ‘events’ zoals levensgebeurtenissen op te slaan en op te vragen. In combinatie met de notificatieservice zijn wij dus in staat om een notificatie te versturen op basis van een levensgebeurtenis.

Loggen & protocolleren

Met dit component zijn wij in staat alle gegevensuitwisseling te loggen en indien nodig ook te protocolleren.

Identity & Access Management (IAM)

Door de toepassing van IAM regelen wij dat gegevens enkel worden uitgewisseld met bedrijven, gemeenten of burgers waarvan jouw gemeente heeft bepaald dat zij deze gegevens in mogen zien.

Neem gerust contact op

Wil je meer weten over de techniek achter OPENburgerzaken? Neem dan contact met ons op via: info.publiekszaken@pinkroccade.nl 

Deel via:

‘Wij maken burgerzaken OPEN.’

Aniek de Vet, Productowner OPENburgerzaken
Aniek de Vet - PinkRoccade Samenlevingszaken