Direct naar de content
icon search white
Meertalige dienstverlening

Meertalige dienstverlening - portfolio en leverdata

Welke functionaliteit mag je verwachten en wanneer is deze app leverbaar?

iVerblijf & Adres in het Engels

Steeds meer gemeenten bepalen per situatie of vertaling van gemeentelijke informatie en processen wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Zo ontstond de specifieke vraag voor een Engelstalige burgerview vanuit Dimpact en in het bijzonder de grote gemeenten Enschede en Groningen. Ze hebben veel studenten in de regio en die willen ze de mogelijkheid bieden om eenvoudig online aangifte van een verhuizing te doen. 

Vanaf iBurgerzaken release 4.1 (juni 2021) is de Engelse burgerview beschikbaar voor alle processen binnen iVerblijf & Adres: verhuizing binnenland en emigratie. Als onderdeel daarvan worden relevante documenten ook in het Engels toegezonden. Voor alle betrokkenen fijn als deze aangiftes eenvoudig online doorlopen kunnen worden, in een universele taal. Het draagt bij aan een inclusieve dienstverlening met meer selfservice en daarmee een flinke werkdrukvermindering.

Doorontwikkeling meertalige dienstverlening

We bekijken samen met deze pilotgemeenten en andere gemeenten de mogelijkheden op het gebied van toevoegen van meertalige dienstverlening bij andere processen en de uitbreiding met andere talen.

Deel via: