Direct naar de content
icon search white
Koppelingen iBurgerzaken

Uitgiftesystemen waardedocumenten

Diverse koppelingen van en naar iBurgerzaken zorgen voor efficiënte communicatie tussen verschillende oplossingen van derden. Dit draagt bij aan de tevredenheid van alle gebruikers en zorgt dat gemeenten efficiënter werken en besparen op de uitvoeringskosten.

Veilig beheer van waardedocumenten

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor veilig beheer van waardedocumenten, zoals gepersonaliseerde reisdocumenten en rijbewijzen. Uitgiftesystemen zoals Docudistri helpen daarbij. Na het inklaren van de documenten worden deze snel en eenvoudig vanaf één vulpunt automatisch opgeslagen. Na het opslaan komt het document pas weer aan de balie in handen van een medewerker. In te tussentijd komt er dus geen mensenhand aan te pas. Het beheer en de uitgifte van deze documenten gebeurt volledig geautomatiseerd, wat zorgt voor snellere uitgifte, minder fouten (of zelfs fraude), lagere kosten en vergrote veiligheid.

iBurgerzaken koppelt met Docudistri

Op dit moment is de geïntegreerde koppeling tussen iBurgerzaken en DocuDistri gereed: Medewerkers gebruiken alleen iBurgerzaken. Gedurende het uitgifteproces ontvangt de DocuDistri een signaal van deze applicatie om het document bij de juiste balie af te leveren.

Toegevoegde waarde

  • Snel en eenvoudig opslaan
  • Veilig beheer en transport
  • Efficiënte uitgifte en service
  • Werken vanuit één applicatie

Kwartiermaker

  • DocuDistri: gemeente Roermond

Hoe het geautomatiseerde uitgiftesysteem werkt

Bij binnenkomst voer je de documenten in het uitgiftesysteem in. Met een scanner wordt de barcode op het document gescand waarna een robotsysteem het document in ongeveer 2 seconden opbergt in het daarvoor gereserveerde slot. Als de burger het document komt afhalen volstaat een eenvoudige handeling van de baliemedewerker om het juiste document op te vragen. Dit apparaat stuurt het document vanuit de kluis naar de gemeentebalie voor de uitgifte. Door dit automatische transport zijn er minder handelingen en fysieke inspanning nodig. Bovendien verlaat de baliemedewerker de werkplek niet, waardoor er meer tijd is voor de klant.

Deel via: