Direct naar de content
icon search white
Koppelingen iBurgerzaken

MijnOverheid Berichtenbox

Diverse koppelingen van en naar iBurgerzaken zorgen voor efficiënte communicatie tussen verschillende oplossingen van derden. Dit draagt bij aan de tevredenheid van alle gebruikers en zorgt dat gemeenten efficiënter werken en besparen op de uitvoeringskosten.

MijnOverheid Berichtenbox

In MijnOverheid kunnen burgers zien welke gegevens er bekend zijn bij de overheid. En daarnaast post van de overheid digitaal ontvangen in hun persoonlijke Berichtenbox. De overheid kiest voor de Berichtenbox omdat dit veiliger is dan verzending per e-mail. Wil een burger zijn post lezen in de Berichtenbox dan logt hij veilig in met DigiD.

“De Berichtenbox is het meest gebruikte onderdeel van MijnOverheid. Dit is ook goed terug te zien in de populariteit van de Berichtenbox app; ruim 4 miljoen downloads sinds de lancering in oktober 2018. Hiermee is het, na de DigiD app, de meest gedownloade app van de Rijksoverheid. Burgers openen bovendien vaker en sneller hun berichten”, meldt Logius. (Bronnen: Logius, juni 2020 & Digitale overheid, juli 2021.)

Koppeling iBurgerzaken en Berichtenbox

iBurgerzaken ondersteunt het informeren van de burger via de Berichtenbox. Om als burger gebruik te maken van deze voorziening sluit je een abonnement bij de overheid af en geef je aan dat de gemeente je op deze wijze mag informeren. In onze Pink Private Cloud zijn verschillende componenten opgenomen om toegang vanuit iBurgerzaken tot de Berichtenbox mogelijk te maken. Na het ontvangen van de digitale aangifte van de geboorte, kan daardoor bijvoorbeeld geheel automatisch een bericht naar de Berichtenbox van de aangever worden gestuurd. Zo'n bericht kan een of meerdere PDF-bijlagen bevatten. 

Deel via: