Direct naar de content
icon search white
Koppelingen iBurgerzaken

Identiteitscontrole

Diverse koppelingen van en naar iBurgerzaken zorgen voor efficiënte communicatie tussen verschillende oplossingen van derden. Dit draagt bij aan de tevredenheid van alle gebruikers en zorgt dat gemeenten efficiënter werken en besparen op de uitvoeringskosten.

Identiteitscontrole is een vak apart

Het vaststellen van de juiste identiteit van de persoon om fraude te voorkomen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Eens te meer realiseren we ons dat identiteitscontrole een vak apart is. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij inwoners registreren en identiteitsbewijzen uitgeven. In de meest ideale situatie krijgt de burger meteen zijn Burgerservicenummer mee naar huis na de inschrijving aan de balie.

iVerblijf & Adres Inschrijving koppelt met id-burger

iVerblijf & Adres Inschrijving is volledig geïntegreerd met id-burger van ORIBI, waardoor de betrokken gegevens en uitgevoerde acties geautomatiseerd in de nieuwe zaak binnen iBurgerzaken worden overgenomen en worden opgeslagen in het documentsysteem.

Controleren van identiteitsbewijzen: Met de id-burger document reader van ORIBI voer je, aan de balie, automatisch een optimale fraudecontrole uit voor meer dan 3.000 verschillende type identiteitsbewijzen. De controle op authenticiteit (echtheidskenmerken) geeft je een grote mate van zekerheid dat het gebruikte document echt en geldig is.

Inzet van een specifieke camera: Deze automatische gezichtsvergelijking zet je in ter voorkoming van look-a-like fraude. Hiermee controleer je of de identiteit ook bij de burger aan de balie hoort; komt de aanbieder van het identiteitsbewijs overeen met de pasfoto op het aangeboden document?

Toegevoegde waarde

  • Voorkomen van fraude
  • Dienstverlening verbeteren
  • Kwaliteit persoonsgegevens verbeteren

Kwartiermaker

Gemeente Almelo is in februari 2017 een pilot gestart met volledig geautomatiseerde controle van identiteitsdocumenten, inclusief geautomatiseerde verwerking in haar burgerzakenmodule. Dit voorkomt fraude én bespaart tijd. 

Almelo-1e-inschrijving.jpg
Deel via: