Direct naar de content
icon search white
iOnderzoek & TMV 2.0

iOnderzoek & TMV 2.0 - het product

Het college van burgemeester en wethouders start een persoonsonderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van een onderdeel op de Persoonslijst (PL). Omdat de uitkomst van het persoonsonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn. De gemeente kan op verschillende manieren een signaal ontvangen wat leidt tot een adres- of persoonsonderzoek zoals via de Terugmeldvoorziening (TMV). 

Onderzoek van gegevens op persoonslijst

Voor het in onderzoek zetten van de gegevens op de persoonslijst kan je Bijhouden persoonslijst gebruiken. Bijhouden persoonslijst is niet specifiek bedoelt voor het ondersteunen van een onderzoek. In de app iOnderzoek is een proces opgenomen voor adresonderzoek. Dit proces volgt is specifiek gemaakt voor ondersteuning bij het uitvoeren van een adresonderzoek, categorie 08 Verblijfplaats, van de betrokkenen. Voor onderzoek naar de overige gegevens op de persoonslijst is het proces persoonsonderzoek ontwikkeld.

Terugmelding via TMV 2.0

De gemeente kan op verschillende manieren een signaal ontvangen wat leidt tot een adres- of persoonsonderzoek. Dit signaal komt vaak binnen als een terugmelding via de Terugmeldvoorziening (TMV). In alle gevallen dient de gemeente dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze terugmelding te reageren met een bericht in de TMV. Die reactie kan zijn dat de gegevens zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd, of dat naar aanleiding van de terugmelding geen wijzigingen nodig waren. Ook kan de reactie uiteraard zijn dat er een adres- of persoonsonderzoek gestart wordt. In dat laatste geval moet de gemeente ook aangeven hoe lang het onderzoek naar verwachting zal duren.

Terugmelding als taak in iBurgerzaken

Deze terugmeldingen worden als taak direct zichtbaar in iBurgerzaken voor alle medewerkers die de terugmeldingen behandelen. Daarmee ontstaat bovendien de mogelijkheid tot zaakgericht werken met de werklijst, inclusief termijnbewaking. Ook dossiervorming is daarmee geborgd. Bovendien kan de reactie dan ook vanuit iBurgerzaken verwerkt worden in de TMV.

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)