Direct naar de content
icon search white
Geboorteaangifte

iGeboorte+ - het product

Volledige digitale geboorteaangifte met belangrijke rol voor arts, verpleegkundige of verloskundige. Met iGeboorte+ ben je klaar voor de nieuwe wetgeving en voorkom je fraude door een rechtstreekse bevestiging van de arts/verloskundige.

Geboorte - babyvoetjes

Digitale aangifte geboorte sinds juni 2014

Een geweldige gebeurtenis, een gezinsuitbreiding, de eerste voeding, de eerste luier, de eerste gebroken nacht…Hoewel steeds minder vrouwen thuis bevallen komt het nog altijd voor; 13% in 2017. Deze ouders doen het liefst thuis digitaal de geboorteaangifte want ze kunnen hun tijd beter gebruiken dan in de rij bij Burgerzaken te staan. Voor de burger betekent het online proces bovendien dat ze de aangifte samen kunnen doen. 83% van de geboorteaangiftes komt in onze burgerzaken-applicatie online binnen want dat resulteert in een mooi moment voor de ouders samen en geen foutieve namen meer nu de partner meekijkt.
De aangever kiest voor jongen/meisje/meerling, logt in met DigiD en doorloopt enkele voor zichzelf sprekende stappen om de geboorteaangifte te doen; naam, geboortedatum en tijdstip. Goed om te weten: de eerdere erkenning ongeboren vrucht is daarbij al opgenomen.

Deze aangifte staat vervolgens automatisch als taak klaar in de werklijst van ambtenaar. Alle gegevens zijn al ingevuld door de kersverse ouders. En binnenkort ook de bevestiging van de arts, verpleegkundige of verloskundige. De ambtenaar kan direct beginnen met de controle van de aangifte. Dat kan gericht dankzij meldingen aan de bovenzijde in het scherm en kleursignaleringen per processtap aan de linkerkant in het scherm.

Ondanks identificatie met DigiD is een handtekening van de aangever onder de automatisch genereerde geboorteakte gewenst. Deze zet de aangever in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie in het gemeentehuis of bij de kersverse ouders thuis. Tenslotte plaatst ook de ambtenaar (elektronisch) zijn handtekening en zorgt hij dat de ondertekende akte in de zaak komt te staan. Verdere bijwerking van de BRP en de berichtgevingen gebeuren automatisch.

Digitale aangifte met elektronische handtekening sinds 2015

Wie in het ziekenhuis bevalt doet digitale aangifte van geboorte vanaf het kraambed. De kersverse ouders krijgen hiervoor van de verpleegkundigen van het ziekenhuis tijdelijk een tablet waarop ze samen de aangifte doen. Deze aangifte voorzien ze bovendien van elektronische handtekening waardoor ze niet naar het geboorteloket in het ziekenhuis of het gemeentehuis hoeven voor de natte handtekening. De mogelijkheid om binnen de deuren van het ziekenhuis – een volledig digitale – aangifte te doen van de geboorte sluit perfect aan de speerpunten van de meeste (geboorte-)ziekenhuizen: de beste zorg en het gezin centraal.

Vanaf 2020 krijgt de arts, verpleegkundige of verloskundige een belangrijke rol

Op 6 november 2019 heeft de Koning een nieuwe wet vastgesteld waardoor de geboorteaangifte volledig digitaal kan worden afgehandeld. Vooruitlopend op dit Koninklijk Besluit heeft de gemeente Helmond samen met PinkRoccade Publiekszaken en Evidos een oplossing uitgewerkt die aansluit bij de dienstverleningsambities van deze en andere gemeenten. Zij geven de arts, verpleegkundige of verloskundige een belangrijke rol binnen de geboorteaangifte:

iBurgerzaken maakt na het bevestiging van de aangifte door de ouders een verklaring arts aan. Deze verklaring versturen we naar Evidos. Vervolgens stuurt Evidos een e-mail met link naar de genoemde arts, verpleegkundige of verloskundige*. Deze betrokkene opent de link en controleert de verklaring arts in deze aangifte. Bij bevestiging verstuurt Evidos het ondertekende document naar iBurgerzaken, bij weigering is de reden daarvan zichtbaar in iBurgerzaken.

iBurgerzaken toont de juiste status van het document in de betreffende zaak
Vanuit de zaak van iBurgerzaken zie je direct wat de status is van het document. Zo ziet de medewerker van de gemeente of het document nog ondertekend moet worden, het document bevestigd en ondertekend is of dat de aangifte geweigerd is. Het ondertekende document slaan we natuurlijk ook direct op in het dossier.

*) De arts, verpleegkundige of verloskundige voeg je simpel toe in de stamtabel

Er is een nieuwe stamtabel aangemaakt voor de arts/verloskundige. In deze stamtabel voeg je de arts/verloskundige toe en geef je aan of de arts/verloskundige ook gebruik wilt maken van de nieuwe werkwijze.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Productmanager
Engelbert Wijnhoven