Direct naar de content
icon search white
Documentmanagementsysteem

iArchief - portfolio en leverdata

Welke functionaliteit mag je verwachten en wanneer is iArchief leverbaar?

De oplossing

Koppelingen tussen applicaties vormen de achilleshiel van ICT-implementaties. Bij de ontwikkeling van iArchief is hiermee rekening gehouden door maximaal aan te sluiten bij de geldende (KING) standaarden zoals StUF Zaken en de recente “Standaard voor Zaakgericht Werken en Documentmanagement”. Op basis daarvan wordt een robuuste aansluiting op iBurgerzaken gerealiseerd. Hieronder staat een schematische weergave hoe de aansluiting in praktijk werkt.

Afb 1 iArchief.png

iArchief is nu beschikbaar!

Deel via:

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Managing Director Publiekszaken
PinkRoccade_Jouke_Schrover_AS - Copy.png