Direct naar de content
icon search white
Documentmanagementsysteem

iArchief - het product

Met iArchief maak je gebruik van een bewezen oplossing voor het archiefwaardig opslaan van jouw documenten

Alle documenten archiefwaardig opgeslagen

Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid een moderne en efficiënte dienstverlener is, die de juiste dingen doet richting haar klanten. Producten en diensten moeten hierbij op een kwalitatief hoog niveau en binnen gestelde termijnen geleverd worden. Hiervoor is het concept zaakgericht werken ingevoerd. Door het zaakgericht werken in te voeren bent je in staat om je diensten op tijd en volgens een vooraf gedefinieerd proces te leveren. Doordat je conform het zaakgericht werken je processen gaat afhandelen worden de processen zaakgericht opgeslagen en gearchiveerd. Hiermee voldoe je aan de archiefwetgeving en tevens de eis uit de AVG om alleen over informatie te beschikken die van belang is.

Deel via:

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Managing Director Publiekszaken
PinkRoccade_Jouke_Schrover_AS - Copy.png